Mỗi mùa xuân có Đảng là một mùa hạnh phúc, an vui

Cập nhật: 02-02-2020 | 19:00:41

Trong suốt 90 năm lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hòa cùng hơi thở và mạch sống của nhân dân, ý Đảng hợp lòng dân tạo nên sức mạnh quật khởi, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

 Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020). Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Bước ngoặt lịch sử vĩ đại

Cách đây 90 năm, ngày 3-2- 1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam họp tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), đã nhất trí thành lập một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thành lập Đảng đã thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, là Cương lĩnh và Điều lệ đầu tiên của Đảng ta, đã xác định đường lối cách mạng đúng đắn, đưa cách mạng Việt Nam đi theo con đường của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với quy luật và thực tiễn của một nước thuộc địa nửa phong kiến, đó là: giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động; độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, là cơ sở dẫn tới những thắng lợi oanh liệt, những bước nhảy vọt quan trọng và những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Những thắng lợi vẻ vang

Đường lối chính trị đúng đắn của Đảng ta được thực tiễn cách mạng Việt Nam khẳng định, đã đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong 90 năm qua. Với đường lối đúng đắn, Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, phá tan sự thống trị của thực dân gần một trăm năm và lật đổ chế độ phong kiến đè nặng lên nhân dân ta, mở ra bước ngoặt vĩ đại của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định đường lối đúng đắn để bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ thành quả cách mạng; xây dựng lực lượng, vừa kháng chiến vừa kiến quốc, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chống thù trong, giặc ngoài; tiến hành diệt “giặc đói”, “giặc dốt” và lần đầu tiên tổ chức thắng lợi cuộc tổng tuyển cử vào ngày 6-1-1946 bằng hình thức phổ thông đầu phiếu trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Với dã tâm xâm lược, thực dân Pháp quyết cướp nước ta một lần nữa. Đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta từ miền xuôi đến miền ngược, từ đồng bằng đến miền núi, hải đảo với tinh thần “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, đã đồng sức, đồng lòng đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ và anh dũng suốt 9 năm, giành thắng lợi vẻ vang bằng chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, chấn động địa cầu, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội và chi viện cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ, với quyết tâm sắt đá là giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc ta kéo dài gần một phần tư thế kỷ, nhân dân ta phải đương đầu với một thế lực ngoại xâm hung bạo nhất trong lịch sử loài người. Với sức mạnh của ý chí “không có gì quý hơn độc lập tự do” của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kết hợp với sức mạnh của đường lối chiến tranh nhân dân, của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; sức mạnh của tiền tuyến lớn miền Nam anh hùng kết hợp với sức mạnh của hậu phương lớn xã hội chủ nghĩa miền Bắc; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng kết hợp với sức mạnh của tinh thần đoàn kết quốc tế, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đã kết thúc thắng lợi vẻ vang bằng chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại ngày 30-4-1975.

Cơ đồ vững chắc

Phát huy tinh thần cách mạng vẻ vang và quyết tâm đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đã giành được những thành tựu to lớn. Sau hơn 30 năm thực hiện toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, rất phức tạp, khó lường, đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức gay gắt; đất nước ta đã đạt được những thành tựu lớn trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ tốt đẹp như ngày nay, đời sống của nhân dân ở mọi miền Tổ quốc, dù là vùng sâu, vùng xa hay nơi khó khăn nhất cũng không ngừng được cải thiện; bộ mặt đô thị ngày càng văn minh, các vùng nông thôn ngày càng đổi mới; uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định vững chắc. Tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm đạt gần 7%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 200 USD năm 1990 lên 2.587 USD năm 2018. Đặc biệt, năm 2019, tăng trưởng GDP toàn quốc đạt 7,02%, quy mô nền kinh tế đạt hơn 262 tỷ USD. Kinh tế Việt Nam hội nhập mạnh mẽ với khu vực và thế giới. Công tác giải quyết việc làm và xóa đói, giảm nghèo đạt được những kết quả tốt, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm từ53% năm 1993 xuống còn dưới 4% năm 2019...

90 năm kể từ khi có Đảng, 75 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 45 năm ngày Việt Nam thống nhất, mỗi mùa xuân có Đảng là một mùa hạnh phúc, an vui. Suốt 90 năm qua, Đảng ta vẫn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, được nhân dân tin cậy, thừa nhận là đội tiên phong chính trị, người lãnh đạo chân chính duy nhất của cả dân tộc. Vì vậy, Đảng ta không chỉ là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, mà còn trở thành niềm tin sắt son đối với nhân dân, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=5057
Quay lên trên