Một số nội dung mới liên quan đến các quy định pháp luật về cư trú

Cập nhật: 12-06-2021 | 09:27:04

Ngày 15-5-2021, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 55/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú (Thông tư 55) để thay thế Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 9-9-2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18-4-2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, theo đó có một số nội dung mới đáng lưu ý được quy định tại Thông tư 55 như sau:

1. Thêm hình thức thông báo lưu trú và khai báo tạm vắng:

Theo Thông tư 55, việc thông báo lưu trú và khai báo tạm vắng được thực hiện theo một trong các hình thức sau đây: Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc địa điểm tiếp nhận thông báo lưu trú hoặc khai báo tạm vắng; thông qua số điện thoại hoặc hộp thư điện tử; thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú; thông qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

2. Thu hồi sổ tạm trú khi người dân xóa hoặc đăng ký tạm trú:

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 26 Thông tư 55/2021/TT-BCA, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký tạm trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ tạm trú thì sẽ bị thu hồi sổ và không thực hiện cấp mới, cấp lại sổ tạm trú.

3. Trường hợp bị thu hồi sổ hộ khẩu:

Theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 26 Thông tư 55/2021/TT-BCA, khi công dân thực hiện các thủ tục về đăng ký thường trú; điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú; tách hộ hoặc xóa đăng ký thường trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu.

4. Người dân được xác nhận thông tin cư trú ở bất cứ đâu:

Điều 17 của Thông tư 55 quy định, công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú dưới hình thức văn bản (có chữ ký và đóng dấu của thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) hoặc văn bản điện tử (có chữ ký số của thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) theo yêu cầu của công dân.

Ngoài ra còn có một số quy định mới cũng được quy định tại Thông tư 55, như: Bổ sung các trường hợp tạm thời chưa được thay đổi nơi cư trú; giải quyết việc công dân đến ở nơi khác cùng cấp xã nơi thường trú; bổ sung giấy tờ khi làm thủ tục thay đổi chủ hộ…

Thông tư 55 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2021.

SỞ TƯ PHÁP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter