Mức thu lệ phí khi cấp giấy chứng nhận về nhà đất

Cập nhật: 10-01-2011 | 00:00:00
Ngày 22-12-2010, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND “Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương”. Theo đó, tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền giải quyết công việc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận. Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, mức thu lệ phí tối đa 100.000 đồng/giấy chứng nhận đối với trường hợp cấp mới; tối đa 50.000 đồng/lần cấp đối với trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất) thì mức thu là 25.000 đồng/giấy đối với cấp mới; là 20.000 đồng/lần cấp đối với trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.Đối với tổ chức, mức thu lệ phí tối đa là 500.000 đồng/giấy chứng nhận đối với trường hợp cấp mới; tối đa là 50.000 đồng/lần cấp đối với trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận. Các trường hợp được miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận bao gồm: trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày 10-12-2009 mà có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận. Các hộ gia đình, cá nhân ở xã và thị trấn cũng thuộc diện miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận về nhà đất. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân ngụ tại các phường thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh nhưng được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2011 và thay thế Quyết định số 91 ngày 21-12-2009 của UBND tỉnh.QUỐC ANH
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=363
Quay lên trên