Ngành tổ chức xây dựng Đảng: Tích cực tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

Cập nhật: 06-02-2015 | 10:05:15

Sáng qua (5-2), Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tiến hành hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

 Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng III của Chủ tịch nước cho ông Trần Hoàng Thi, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ảnh: Q.CHIẾN

Thực hiện tốt vai trò tham mưu

Báo cáo tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 do ông Đặng Minh Hưng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày tại hội nghị cho thấy, trong năm 2014, mặc dù khối lượng công việc lớn nhưng với quyết tâm, nỗ lực và đoàn kết, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bộ máy tiếp tục được kiện toàn, củng cố, hoạt động hiệu quả hơn; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng được nâng lên cả về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị.

Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2014, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng III của Chủ tịch nước cho ông Trần Hoàng Thi, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Phúc Lâm, thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Phước Hiệp, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã kịp thời tham mưu tích cực, hiệu quả cho cấp ủy, Ban Thường vụ trong việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy thành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể của cấp ủy, Ban Thường vụ cùng cấp; kịp thời tham mưu xây dựng các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu, chỉ đạo của cấp trên, trong đó có các nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy trong việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, nhất là công tác quy hoạch, công tác chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Đặc biệt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã tích cực, tập trung tham mưu cho cấp ủy công tác kiện toàn cấp ủy các cấp, nhất là việc chuẩn bị bộ máy của hệ thống chính trị cho các huyện, thị mới thành lập đi vào hoạt động ổn định. Song song đó, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Ban Tổ chức Trung ương và của Tỉnh ủy. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng dẫn của Trung ương cũng được ngành tổ chức Đảng tham mưu triển khai thực hiện khá tốt.

Tập trung cho Đại hội Đảng các cấp

Phát biểu về một số định hướng của công tác xây dựng Đảng trong năm 2015, ông Nguyễn Phúc Lâm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác tham mưu của ngành tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới cần thể hiện quyết tâm cao hơn, sáng tạo và khoa học hơn nữa, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp sẽ thực hiện nhiều công việc quan trọng, trong đó sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 61-KH/TU ngày 16-9- 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (phương án nhân sự cấp ủy các cấp, phân công nhiệm vụ sau đại hội, dự kiến đại biểu dự đại hội cấp trên, công tác thẩm định chính trị cán bộ phục vụ cho Đại hội Đảng…). Ban Tổ chức cấp ủy các cấp cũng cần tiếp tục tham mưu thực hiện kiên trì, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng, ngăn ngừa, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức trong Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015 “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch; vững mạnh”.

Song song đó, Ban Tổ chức cấp ủy sẽ tổng kết kết quả thực hiện Chương trình số 13-CTr/TU về xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Chương trình số 11-CTr/TU về công tác phát triển Đảng nhiệm kỳ 2010-2015; sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình hành động số 67-CTr/TU về thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”… ; tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 85 năm truyền thống của các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý 4 nhiệm vụ trọng tâm của ngành tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2015. Đó là cùng với các ban và tiểu ban nội dung tham mưu cho cấp ủy xây dựng báo cáo chính trị (báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015), trong đó chú trọng về công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Về công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, cần nghiên cứu kỹ Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch 61 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tham mưu cho cấp ủy xây dựng phương án nhân sự; phải thực hiện đúng quy chế, quy trình bảo đảm phát huy dân chủ trong phát hiện, giới thiệu và giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong lựa chọn, bầu cử cấp ủy nhằm xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ thật sự tiêu biểu, có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, có năng lực lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nghị quyết của đại hội. Về xác định cơ cấu, số lượng cấp ủy phải căn cứ vào Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị. Cần lưu ý việc đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ, chú trọng thực hiện chặt chẽ các quy trình, quy định về nhận xét, đánh giá cán bộ, bảo đảm đánh giá đúng cán bộ.

Đối với công tác tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, các Ban tổ chức kịp thời và thường xuyên nắm sát tình hình và tham mưu cho cấp ủy để chỉ đạo tốt các nhiệm vụ về kiện toàn và đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở…

 

 TRÍ DŨNG

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter