Nghiêm cấm bè phái trong lựa chọn nhân sự

Cập nhật: 30-01-2010 | 00:00:00

Đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư nhấn mạnh: Trong công tác nhân sự phải chống tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, cục bộ; nghiêm cấm các biểu hiện bè phái, cơ hội.

 

Đồng chí Hồ Đức Việt nhấn mạnh như vậy khi chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức, xây dựng Đảng năm 2010, do Ban Tổ chức T.Ư Đảng tổ chức hôm qua, ở Hà Nội.

 Đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư

 

Mở rộng quyền đề cử, tự ứng cử

 

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Đức Hạt cho biết: Trong năm qua, Ban Tổ chức T.Ư và các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức Đảng và các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu theo đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm đúng nguyên tắc, điều lệ Đảng, các quy định, quy chế và quá trình công tác, hoàn thành cơ bản, toàn diện các chương trình, kế hoạch đề ra.

 

Ban đã đề xuất, hướng dẫn một số chủ trương mới, quan trọng về công tác tổ chức xây dựng Đảng: thí điểm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp xã và địa phương không tổ chức HĐND; thí điểm thực hiện chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư; Quy chế thôi giữ chức, miễn nhiệm và từ chức của cán bộ.

 

“Thực hiện những chủ trương này đã góp phần từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện các cơ chế, quy định, chính sách, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan” - Ông Hạt nhấn mạnh.

 

Theo ông Nguyễn Đức Hạt, năm 2010, các cơ quan làm công tác tổ chức của các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung làm tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm: Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình chuẩn bị và tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp; tham mưu, giúp việc cho cấp ủy các cấp và T.Ư chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XI của Đảng; tham gia chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng

 

Đặc biệt, Ban tổ chức T.Ư sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các đề án: mở rộng quyền đề cử, tự ứng cử và giới thiệu nhiều phương án nhân sự để lựa chọn; nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh; quy định về thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ; chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ để bổ sung cho các lĩnh vực công tác; 2 đề tài khoa học cấp nhà nước “Chiến lược quốc gia về nhân tài” và Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

 

Chống cục bộ, cá nhân chủ nghĩa

 

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư yêu cầu công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2010 phải góp phần chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

 

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI cần quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt 4 yêu cầu mà Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 4-8-2009 của Bộ Chính trị đã đề ra.

 

Phải theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương; coi trọng chất lượng, thiết thực, không phô trương, hình thức; bảo đảm an toàn, tiết kiệm...

 

Đồng chí Hồ Đức Việt nêu rõ: Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 cần phải được tiếp tục cải tiến, mở rộng dân chủ; thực hiện đúng quy chế, quy trình, quy định của T.Ư; đảm bảo yêu cầu về chất lượng, số lượng, cơ cấu, tính kế thừa và phát triển; công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự, chống tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, cục bộ; nghiêm cấm các biểu hiện bè phái, cơ hội; lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương thí điểm.

 

Những người được lựa chọn, giới thiệu vào cấp ủy khoá mới phải có đủ tiêu chuẩn quy định trong Nghị quyết Hội nghị T.Ư 3 (khoá VIII) về chiến lược cán bộ; tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, gắn bó mật thiết và tận tụy phục vụ nhân dân.

 

Đồng chí Hồ Đức Việt cho rằng, trong lựa chọn cán bộ cần nhấn mạnh tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hiệu quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý những vấn đề mới và vấn đề phức tạp nảy sinh; khả năng đoàn kết, quy tụ; phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm...

 

(Theo Tiền Phong)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên