Nguyên tắc xây dựng và xác định dữ liệu chủ của cơ sở dữ liệu quốc gia

Cập nhật: 16-05-2024 | 10:00:44

Ngày 9-4-2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 47/2024/ NĐ-CP quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG); việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng CSDLQG. Trong đó, nguyên tắc xây dựng và xác định dữ liệu chủ của CSDLQG, như sau:

- Nguyên tắc chung

+ CSDLQG được xây dựng, khai thác và sử dụng thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Hệ thống thông tin CSDLQG được quản lý, xây dựng, duy trì tập trung. Việc xây dựng, thu thập, cập nhật, quản lý, duy trì, khai thác, kết nối, chia sẻ, sử dụng các CSDLQG phải tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và quân sự, quốc phòng.

+ Chính phủ là chủ sở hữu dữ liệu và thống nhất quản lý dữ liệu. Chính phủ phân công chủ quản CSDLQG thực hiện quản lý, khai thác và sử dụng theo chức năng, nhiệm vụ.

+ Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước về việc tổ chức, quản lý và sử dụng tài nguyên thông tin, CSDLQG. Dữ liệu phát sinh từ hoạt động quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc cơ quan cấp nào, thì cơ quan cấp đó chịu trách nhiệm cập nhật dữ liệu chính xác, kịp thời vào CSDLQG.

+ Việc tuân thủ quy định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của CSDLQG được thực hiện thường xuyên, liên tục từ khâu thiết kế, xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng; bảo đảm thống nhất kết nối giữa CSDLQG với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; tuân thủ các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan.

- Xác định dữ liệu chủ của CSDLQG

+ Dữ liệu chủ chứa thông tin cơ bản nhất để mô tả, định danh, phân biệt một đối tượng cụ thể được cơ quan Nhà nước quản lý; dữ liệu chủ phải có mã định danh đối tượng; dữ liệu chủ được sử dụng làm cơ sở để tham chiếu, đồng bộ giữa các cơ sở dữ liệu hoặc các tập dữ liệu khác nhau. Khi dữ liệu chủ thay đổi, dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu tham chiếu đến phải được đồng bộ tương ứng.

+ Dữ liệu chủ của CSDLQG có giá trị sử dụng chính thức, tương đương văn bản giấy chứa cùng nội dung thông tin được cơ quan có thẩm quyền cung cấp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nghị định 47/2024/ NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 9-5-2024.

L.T.PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=470
Quay lên trên