NHỊP SỐNG BÌNH DƯƠNG: Sinh viên làm thêm: Thu nhập – Kỹ năng – Kinh nghiệm

Cập nhật ngày: 04-07-2024 | 09:04:23

0:00 0:00

Nghỉ hè là dịp để các bạn sinh viên có thể đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm và kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, các bạn cần cân nhắc lựa chọn công việc sao cho phù hợp với khả năng, điều kiện và sức khỏe của mình.

intNumViewTotal=1490
Quay lên trên