Nông thôn chuyển mình, đô thị văn minh

Cập nhật: 20-04-2021 | 08:12:41

Sau 5 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020 đã được các cấp ủy, chính quyền, ban ngành quan tâm và từng bước trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong nhân dân. CVĐ đã tạo sức lan tỏa rộng lớn, tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh; đồng thời mang lại nhiều đổi thay tích cực, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và vật chất cho nhân dân từ thành thị đến nông thôn.

 Việc thực hiện hiệu quả cuộc vận động đã tạo ra chuyển biến nhiều mặt tại các địa phương. Trong ảnh: Đô thị TP.Thủ Dầu Một ngày càng văn minh, hiện đại thông qua việc thực hiện xây dựng đô thị văn minh. Ảnh: HỒNG THUẬN

 Nhiều mô hình thiết thực

Để phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả CVĐ, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì hiệp thương, thống nhất phân công nhiệm vụ với các tổ chức chính trị - xã hội thông qua chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh về việc phối hợp thực hiện CVĐ giai đoạn 2017-2021; chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức thành viên thực hiện CVĐ trong hệ thống của ngành, đoàn thể và hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tổ chức, phối hợp thực hiện.

CVĐ được c th hóa khu dân cư do Ban Công tác Mt trn ch trì, đã đng viên mi người, mi nhà tham gia hưởng ng mt cách t nguyn, dân ch hơn, cùng nhau xây dng cuc sng n đnh và tiến b. Mt trn và các t chc thành viên đã ch đng hướng v cơ s, xây dng mô hình phù hp vi tình hình thc tế ca đa phương đ nâng cao cht lượng hot đng ca Mt trn và các t chc chính tr, đáp ng yêu cu nhim v, tng bước xây dng nông thôn mi, đô th văn minh cht lượng hơn.

(Bà Trn Th Kim Lan, Phó Ch tch y ban MTTQ Vit Nam tnh)

Bà Trần Thị Kim Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình phối hợp; triển khai các chương trình chỉ đạo điểm về: Phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/ AIDS; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; bảo vệ tài nguyên môi trường; nhân đạo từ thiện; chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân; khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập... coi đây là tiêu chí để bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đặc biệt, các nơi được chọn làm điểm của tỉnh, huyện, thị và thành phố, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cũng có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các nội dung CVĐ; đăng ký phần việc cụ thể và xây dựng mô hình điểm tự quản trong nhân dân góp phần thực hiện tốt CVĐ, để CVĐ ngày càng đi vào chiều sâu, lan rộng trong nhân dân.

Trên cơ sở chương trình ký kết hiệp thương phân công nhiệm vụ, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã có kế hoạch đăng ký cụ thể phần việc triển khai thực hiện CVĐ gắn với các nội dung, hoạt động của tổ chức mình; lồng ghép những phong trào nổi bật để tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng triển khai thực hiện CVĐ.

Điển hình như Đoàn Thanh niên có CVĐ “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, phong trào “Văn minh công sở” gắn với chương trình “Nụ cười công sở”; Liên đoàn Lao động có phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện có hiệu quả các chương trình, phong trào “Phụ nữ Bình Dương chung sức xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị”, “Bình Dương chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Hội Nông dân cũng có các phong trào như nông dân giỏi, nông dân giúp nhau làm kinh tế gia đình; Hội Cựu chiến binh với các phong trào “Tiếp sức học sinh nghèo đến trường”; “Gần cơ sở, sát hội viên”; “Quỹ  nghĩa tình đồng đội”; “Tuyến đường văn minh đô thị”...

 Xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên đổi thay từ chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong ảnh: Nhiều tuyến đường được bê tông hóa, nhựa hóa và trồng hoa ven hai bên đường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Ảnh: THOẠI PHƯƠNG

Tạo chuyển biến tích cực

Có dịp về xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, chúng tôi khá ấn tượng bởi những tuyến đường hoa ở các ấp đang đơm hoa tươi thắm, góp phần tô điểm cho bộ mặt nông thôn thêm phần khởi sắc hơn. Bà Hoàng Thị Thúy Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Hòa cho biết, đó là kết quả của việc nhân rộng mô hình “Tuyến đường văn minh” do Đảng ủy xã triển khai thực hiện thời gian qua. Mô hình đã được các ngành, MTTQ, các đoàn thể và các ấp cùng chung tay triển khai thực hiện và nhận được sự đồng tình của người dân địa phương. “Qua triển khai, người dân đã đóng góp thêm kinh phí, vật chất, công sức để làm đường giao thông nông thôn; chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường; trồng, chăm sóc hoa, cây xanh ven đường... làm cho cảnh quan, bộ mặt nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn”, bà Trang nói.

Thực hiện CVĐ này, trong thời gian qua, TP.Thủ Dầu Một và TP.Thuận An cũng đã triển khai xây dựng đề án đô thị văn minh hiệu quả thông qua các mô hình, như: Chợ thương mại, tuyến đường kiểu mẫu, tuyến phố không rác và tổ chức thi các tuyến đường kiểu mẫu, tuyến đường hoa… Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Thuận An cho biết, từ nhiều năm qua, Thuận An đã tập trung nhiều nguồn lực nhằm xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Qua thực hiện, bộ mặt đô thị TP.Thuận An đã có nhiều thay đổi từ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, đến ý thức ứng xử văn hóa của các tầng lớp nhân dân đều có sự chuyển biến tích cực.

Với 5 nội dung lớn, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, CVĐ đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên mọi mặt đời sống. Theo đánh giá của bà Trần Thị Kim Lan, thời gian qua, CVĐ đã được các cấp ủy, chính quyền, các ngành quan tâm và từng bước trở thành một phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong nhân dân. Đặc biệt, CVĐ đã tạo sức lan tỏa rộng lớn, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội của các tầng lớp nhân dân ở địa bàn dân cư, góp phần tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong các tầng lớp nhân dân; tạo ra sự đồng thuận ngày càng cao trong xã hội. Nhiều khu dân cư đã tuyên truyền vận động các hộ gia đình giúp nhau về vốn, cây trồng, vật nuôi để đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo.

Công tác đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn cũng được khu dân cư chú trọng. Nhiều gia đình đã tự giác hiến đất, hiến tài sản, góp công, góp của xây dựng cầu cống, bê tông hóa hàng trăm km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng tích cực tham gia vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm. Các mô hình tự quản ở khu dân cư đã được hình thành và hoạt động hiệu quả.

Đ gi vng nhng kết qu đt được, S Văn hóa, Th thao và Du lch đ ngh các cp, các ngành tiếp tc duy trì và phát huy s phi hp cht chẽ, thường xuyên trong công tác tuyên truyn v vai trò ý nghĩa, ni dung ca phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa” gn vi CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dng nông thôn mi, đô th văn minh” ởcc đa phương, đc bit khu dân cư, khu nhà tr và trong doanh nghip; tiếp tc nâng cao cht lượng các danh hiu văn hóa và các phong trào, mô hình, đ án ca các cp, các ngành; kiên quyết bài tr mê tín d đoan, nâng cao tinh thn phòng, chng ma túy, t nn xã hi”.

(Ông Lê Văn Thái, Phó Giám đc S Văn hóa, Th thao và Du lch)

 HỒNG THUẬN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter