Chính sách mới

Hỏi: Pháp luật có quy định về giới hạn số người được nhận tiền hỗ trợ Covid-19 trong một gia đình không?

I.Chính Phủ

Nhằm tiếp tục hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo và người dân đang ở trọ trong khu vực thực hiện tăng cường giãn cách, ngày 6-9-2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh...

Nghị định 82/2021/NĐ-CP ngày 6-9-2021 của Chính phủ về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định 74/2020/ NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động...

Quy định mới liên quan trực tiếp đến quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc...

Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26-8-2021 của Chính phủ hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân thuộc 11 phường trên địa bàn TP.Thuận An và TX.Tân Uyên để thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bao gồm những địa phương nào

Thông tư 13/2021/TT-BTNMT ngày 26-8-2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia.

I. Chính phủ

Thông tư 06/2021/TT-BCT ngày 6-8-2021 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện.

Ngày 24-7-2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Nghị định 75/2021/NĐ-CP ngày 24- 7-2021 của Chính phủ quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Quay lên trên