Chính sách mới

Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg ngày 31-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị định 47/2021/ NĐ-CP ngày 1-4-2021 của Chính phủ hướng dẫn Luật Doanh nghiệp...

Ngày 30-3-2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet.

I. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 1210/QĐ-BYT về việc phê duyệt kế hoạch tiếp nhận,

Theo quy định tại Luật Căn cước công dân (CCCD) năm 2014, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi thì được cấp thẻ CCCD.

Nghị định 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30-3-2021 sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

CHÍNH PHỦ

Nghị định 21/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19-3- 2021 quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Ngày 19-3-2021, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2021/NĐ-CP thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Ngày 15-3-2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đó, mức trợ cấp xã hội đã được quy định tăng thêm 90.000 đồng.

Quay lên trên free html hit counter