Chính sách mới

Ngày 4-4-2024, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 06/2024/ TT-BCT quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia

I. CHÍNH PHỦ

Nghị định 33/2024/NĐ-CP ngày 27-3-2024 của Chính phủ quy định về thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Ngày 26-3-2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2024/ QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. (gọi tắt là Quyết định 05).

I. QUYẾT ĐỊNH

Nghị định 27/2024/NĐ-CP ngày 6-3-2024 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp.

Nghị định 22/2024/NĐ-CP ngày 27-2-2024 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 82/2016/NĐ- CP quy định về quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam và Nghị định 61/2019/NĐ-CP...

I. Chính phủ

Ngày 23-2-2024, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13-6-2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương

Nghị định 15/2024/NĐ-CP ngày 16-2-2024 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung và Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành...

Nghị định 12/2024/NĐ-CP ngày 5-2-2024 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất và Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Quay lên trên