Chính sách mới

Từ 1/1/2024, giảm thuế giá trị gia tăng 2%; khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa; xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sử dụng 01 năm kể từ ngày cấp;... là những chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2024.

Ngày 1-7-2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới (gọi tắt là Thông tư 24).

I. CHÍNH PHỦ

Thông tư 24/2023/TT-BCA ngày 1-7-2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

Ngày 30-6-2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội (gọi tắt là Nghị định 44).

Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17-4-2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ ngày 1-7-2023.

Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20-6-2023 của Chính phủ sửa đổi các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

I. Chính phủ

Nghị định 31/2023/NĐ-CP ngày 9-6-2023 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt.

Ngày 9-6-2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2023/ TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngày 7-6-2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe;

I. CHÍNH PHỦ

Từ ngày 10-6-2023 Thông tư 23/2023/TT-BTC ngày 25-4- 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước...

Quay lên trên