Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

UBND huyện Dầu Tiếng vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (BLHS) (sửa đổi).

Sau hơn 3 tháng triển khai, Phòng Tư pháp huyện Bàu Bàng đã nhận được trên hơn 4.150 ý kiến góp ý.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) sẽ được lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài bắt đầu từ ngày 5-1-2015.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) sẽ được lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài bắt đầu từ ngày 5-1-2015.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).

Toàn văn Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

goidb getfeaturebycate 2 / du-thao-bo-luat-dan-su-sua-doi / 4
Quay lên trên