Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cập nhật: 19-04-2024 | 12:22:58

(BDO) Sáng 19-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024. Tham dự có bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; lãnh đạo các sở ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.


Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Theo ban tổ chức cuộc thi, các tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới; khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.


Bà Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại buổi phát động cuộc thi

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, nhất là thông qua việc nghiên cứu những bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh. 

Đối với các tác phẩm dự thi viết cảm nghĩ tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tác phẩm tuyên truyền, cụ thể hóa nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đề xuất, những giải pháp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình hiện nay. Các đại biểu tham dự tại buổi phát động cuộc thi

Phát biểu tại buổi phát động, bà Trương Thị Bích Hạnh, đề nghị các cấp ủy, địa phương, đơn vị, lực lượng Ban Chỉ đạo 35 các cấp và Ban Tổ chức Cuộc thi xác định việc tham gia cuộc thi là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Khi viết tác phẩm phải đảm bảo 5 tiêu chí (đúng, trúng, rõ ràng, nhất quán, ngắn gọn) phê phán cái xấu, cái tiêu cực là cần thiết để góp phần lành mạnh xã hội… 

Ban Tổ chức nhận bài viết dự thi từ khi phát động cuộc thi cho đến hết ngày 30-5-2024 (tính theo dấu bưu điện).

Thu Thảo

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên