Phát động phong trào thi đua phát triển kết cấu hạ tầng, tiết kiệm, chống lãng phí trong lực lượng vũ trang

Cập nhật: 23-03-2023 | 17:22:25

(BDO) Ngày 23-3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, giai đoạn 2023-2030, với chủ đề: “LLVT tỉnh tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

 Các đơn vị tham gia ký kết thực hiện nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua

Nội dung thi đua là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng của cả nước, của địa phương, trong Quân đội, Quân khu và Bộ CHQS tỉnh. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, của LLVT tỉnh trong tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; xác định rõ trách nhiệm, xây dựng kế hoạch tham gia phù hợp với nhiệm vụ, khả năng, điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị; chú trọng phát triển hạ tầng đơn vị đảm bảo cho nhu cầu sinh hoạt, học tập và công tác. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động quân sự - quốc phòng.

Đồng thời quán triệt, cụ thể hoá triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của các cấp về công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Thực hiện triệt để tiết kiệm trong quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách Nhà nước...

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2023 đến năm 2030, chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ năm 2023 – 2025; Giai đoạn 2, từ năm 2026 - 2030.

Thu Thảo

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=735
Quay lên trên