Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam- Bài 2

Cập nhật: 21-07-2022 | 08:24:18

“Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh” là một trong những nhiệm vụ, giải pháp được Đảng ta xác định để xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong bối cảnh mới. Theo đó, Bình Dương đang nỗ lực để có một môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh tương xứng với sự phát triển của kinh tế, thật sự trở thành nguồn lực, động lực nội sinh của sự phát triển bền vững.

Bài 1: Lấy giá trị văn hóa, con người làm mục tiêu, động lực

Bài 2: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Xây dựng văn hóa nơi công sở

Điển hình là phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” của Liên đoàn Lao động tỉnh được triển khai thực hiện từ năm 2019. Ngay khi phong trào được triển khai phát động, các cấp chính quyền đã kịp thời cụ thể hóa, triển khai sâu rộng đến cán bộ công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, đơn vị hưởng ứng tham gia.

Theo đó, các cấp công đoàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, đồng hành với chính quyền cùng cấp trong việc hưởng ứng phong trào thi đua, nội dung triển khai phát động thi đua phù hợp với tình hình thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với công việc, sáng tạo, năng động trong thực thi nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Lưu Thế Thuận, Trưởng ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh, cho biết thông qua việc phát động phong trào thi đua, đã tạo ra môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại; cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, bảo đảm tính trang nghiêm, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong tu dưỡng, rèn luyện, tự kỷ luật bản thân; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở.

Sôi nổi phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trong LLVT tỉnh

Trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh có phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Trong những năm qua, phong trào thi đua “Văn hóa công sở, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xuống cơ sở tổ chức thực hiện chặt chẽ gắn với xây dựng nề nếp, chính quy, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đánh giá về hiệu quả của phong trào, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết qua thời gian triển khai thực hiện phong trào thi đua “Văn hóa công sở, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” trong LLVT tỉnh bước đầu đã có hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống; gắn với xây dựng môi trường văn hóa xanh - sạch - đẹp, thân thiện… Các cán bộ, chiến sĩ đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức, trách nhiệm lề lối làm việc và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với thực hiện các chế độ nề nếp chính quy ngày, tuần. Cấp ủy chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã chú trọng quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về môi trường làm việc, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu văn hóa, đời sống của cán bộ, chiến sĩ… đã góp phần trực tiếp hình thành nhân cách, nâng cao chất lượng phẩm chất chính trị, tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức, lối sống và lễ tiết, tác phong quân nhân.

Tại TP.Thủ Dầu Một đã triển khai Đề án tổ chức cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020. Cuộc vận động đã xây dựng và lan tỏa nhiều mô hình, phong trào về nếp sống văn hóa - văn minh đô thị ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, theo tiêu chí thành phố 3 không, khu phố 3 có, tạo hiệu quả tích cực trong toàn thành phố. Với kết quả, thành phố hiện không có người ăn xin; không có điểm tập kết rác tự phát; 30/30 tuyến đường không có quảng cáo, rao vặt trái phép; 100% tuyến hẻm có thảm nhựa hoặc bê tông; 100% tuyến đường có đèn chiếu sáng công cộng; có thùng rác công cộng…

Định hướng giá trị

Từ hiện thực hóa nghị quyết của Đảng, Bình Dương đã có nhiều giải pháp phù hợp. Cụ thể, Thành ủy Thủ Dầu Một tiếp tục triển khai Đề án Nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị. Theo đó, thành phố tập trung xây dựng thành phố theo tiêu chí “3 không, 4 tốt” (không có quảng cáo, rao vặt trái phép - không có rác - không có người lang thang, ăn xin và an ninh trật tự tốt, an toàn giao thông tốt, an sinh xã hội tốt, trật tự đô thị tốt); tuyên truyền vận động nhân dân phát triển các thói quen trong sinh hoạt, giao tiếp theo tiêu chí “Người công dân 5 gương mẫu”, gương mẫu chấp hành pháp luật; ứng xử văn minh lịch sự nơi công cộng; thân thiện, hiếu khách; biết giữ gìn vệ sinh chung; sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Còn theo Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, để phong trào thi đua “Văn hóa công sở, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn tiếp theo đạt hiệu quả cao thì cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các tổ chức quần chúng và mỗi cán bộ, chiến sĩ về sự cần thiết, cấp bách của việc xây dựng văn hóa công sở, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo đã ban hành; đồng thời cụ thể hóa thành các chương trình hành động thiết thực với những cách làm hay, sáng tạo, nhân rộng và phổ biến, áp dụng rộng rãi trong toàn LLVT tỉnh, tạo sự thống nhất, đồng bộ về môi trường văn hóa gắn với duy trì các chế độ, nề nếp chính quy. Bên cạnh đó, cần phải có sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của các tổ chức, trong đó tổ chức Đảng giữ vai trò trung tâm, định hướng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đóng vai trò, vị trí quan trọng, mang tính quyết định tạo ra môi trường làm việc thân thiện, xây dựng niềm tin, mục đích hành động của cơ quan, đơn vị từ đó quy tụ sức mạnh và sự ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ cùng thực hiện.

Đặc biệt, trong thời buổi công nghệ số, internet phát triển sâu rộng hiện nay mang lại nhiều lợi ích tiếp cận văn hóa, có những mặt tích cực, song cũng có nhiều tiêu cực; do đó các cấp ủy, chỉ huy đơn vị phải thường xuyên quan tâm giáo dục và phát huy những nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc gắn với những đặc thù riêng trong quân đội là hết sức cần thiết. Mặt khác, cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những lời răn dạy của Người về công tác cán bộ, về tinh thần tận tụy, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, suốt đời phục vụ nhân dân, Tổ quốc, lấy lợi ích dân tộc và hạnh phúc nhân dân là hạnh phúc, niềm vui của chính mình; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa ở cơ quan, đơn vị theo hướng thống nhất, ổn định về tổ chức, chủ động phong phú sáng tạo về mặt hình thức, phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ trong đơn vị, nhất là cơ quan chính trị, cán bộ chính trị hiểu biết cơ bản về công tác văn hóa, câu lạc bộ, đặt biệt là về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trách nhiệm năng lực hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới... (Còn tiếp)

Để xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, Đảng ta xác định: “Có cơ chế, chính sách, giải pháp để xây dựng môi trường văn hóa thật sự trong sạch, lành mạnh, cải thiện điều kiện hưởng thụ văn hóa của nhân dân”; đồng thời thực hiện tốt phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; chú trọng phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, thực sự là “định hướng giá trị” để: “Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển của dân tộc, tinh thần yêu nước, tự hào, ý chí tự cường và lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội; xây dựng môi trường và đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh, hội nhập quốc tế”.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết
Tags
Việt Nam

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285611
      [news_title] => Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại thủ đô Seoul
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-12-05 16:05:33
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-12-05 16:05:14
      [news_picture] => 1670231114.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285605
      [news_title] => Đặc trưng, giải pháp trọng tâm xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-12-05 14:05:56
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-12-05 14:05:41
      [news_picture] => 1670223940.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285604
      [news_title] => Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 6
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-12-05 14:02:38
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-12-05 14:02:08
      [news_picture] => 1670223727.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285603
      [news_title] => Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Báo Granma (Cuba) và Báo Nhân Dân
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2022-12-05 13:27:59
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-12-05 12:52:18
      [news_picture] => 1670219538.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285586
      [news_title] => Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII)
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-12-05 10:08:49
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-12-05 09:51:18
      [news_picture] => 1670208673.JPG
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285585
      [news_title] => Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-New Zealand
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-12-05 09:39:37
      [news_type] => 9
      [news_createdate] => 2022-12-05 09:39:04
      [news_picture] => 1670207944.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285563
      [news_title] => Huyện đoàn Phú Giáo: Nỗ lực, sáng tạo trong công tác chăm sóc, giáo dục thanh thiếu nhi
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-12-05 08:43:31
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-12-05 08:42:53
      [news_picture] => 1670204600.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285562
      [news_title] => Huyện đoàn Bắc Tân Uyên: Tổ chức hội thi “Em là phát thanh viên nhí”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-12-05 08:43:31
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-12-05 08:41:30
      [news_picture] => 
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 275854
      [news_title] => Công tác dân vận: Chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-07-21 08:03:20
      [news_createdate] => 2022-07-21 07:58:47
      [news_picture] => 1658365127.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 275847
      [news_title] => Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-07-21 06:39:28
      [news_createdate] => 2022-07-21 06:39:05
      [news_picture] => 1658360345.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 275816
      [news_title] => Tăng cường, bồi dưỡng nhận thức về quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-07-20 14:15:38
      [news_createdate] => 2022-07-20 14:15:21
      [news_picture] => 1658301321.jpg
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên