Phát triển văn hóa xứng tầm, phục vụ tốt nhân dân- Kỳ cuối

Cập nhật: 24-11-2021 | 07:20:59

Kỳ 1: Quan tâm chăm lo phát triển văn hóa

Kỳ 2: Nâng tầm giá trị, lấy người dân làm trung tâm

Kỳ cuối: Khơi dậy khát vọng phát triển văn hóa và con người Việt Nam

 Hôm nay (24-11), hội nghị văn hóa toàn quốc sẽ được tổ chức nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về văn hóa. Hướng về hội nghị với nhiều niềm tin và phấn khởi, cán bộ và nhân dân Bình Dương đã bày tỏ nhiều kỳ vọng về một kỳ hội nghị tiếp tục khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phấn khởi dõi theo

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực văn hóa. Với tầm nhìn vượt thời đại, Người đã đưa ra những chỉ dẫn quan trọng cho văn hóa Việt Nam, trong đó nhấn mạnh: Văn hóa phải gắn bó, liên hệ mật thiết với chính trị; văn hóa phải tham gia vào sửa đổi những thói lười biếng, tham nhũng; phải làm thế nào để mỗi người dân được hiểu về nghĩa vụ và quyền lợi mà họ được hưởng; “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Có thể nói đây là những tư tưởng lớn của Người mà đến nay chúng ta vẫn luôn quán triệt và làm theo.

Các chương trình nghệ thuật của tỉnh trong thời gian qua luôn hướng đến nhu cầu thưởng thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là người lao động

Vào ngày 24-11-1946, tại hội nghị văn hóa lần thứ nhất tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu nhiệm vụ của văn hóa mới là phải lấy hạnh phúc của đồng bào, sự nghiệp đấu tranh của dân tộc làm cơ sở, đồng thời phải tiếp thu những kinh nghiệm của văn hóa xưa và nay để xây dựng nền văn hóa mới của Việt Nam với 3 tính chất là: Dân tộc, khoa học, đại chúng.

Hội nghị văn hóa toàn quốc 2021 được tổ chức sau 75 năm kể từ hội nghị lần thứ nhất (năm 1946) do Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức. Hội nghị lần này có 600 đại biểu tham dự tại hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) gồm: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ngành; văn nghệ sĩ và đại diện lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội... Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành và có thể mở rộng đến tận các xã, phường, thị trấn.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hội nghị cho thấy sự quan tâm rất lớn của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, nhất là sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về văn hóa. Sự quan tâm đó là có cơ sở lý luận và thực tiễn, bởi các văn kiện của Đảng đều khẳng định phải đặt văn hóa ngang tầm với chính trị và kinh tế, coi văn hóa là động lực tinh thần của sự phát triển, là một trong 4 trụ cột mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã nói rất rõ.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Lê Xuân Ly, người dân ngụ tại phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát đã bày tỏ niềm phấn khởi khi theo dõi các thông tin về hội nghị qua các trang mạng, cơ quan truyền thông, báo chí. Theo bà Ly, hội nghị lần này có thể coi là dấu mốc đặc biệt, như một hội nghị Diên Hồng để lãnh đạo Đảng, Nhà nước đưa ra những thông điệp quan trọng về văn hóa. Chính vì vậy, bà sẽ theo dõi đầy đủ diễn biến của hội nghị để cập nhật những thông tin, kiến thức mới về lĩnh vực văn hóa cũng như những định hướng phát triển văn hóa của đất nước trong thời gian tới.

Nhiều kỳ vọng về hội nghị

Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 4-6-2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” cũng đã chỉ ra những hạn chế, bất cập trong xây dựng hệ giá trị văn hóa truyền thống và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ cách mạng công nghiệp; chỉ rõ đạo đức, lối sống có mặt xuống cấp đáng lo ngại, môi trường văn hóa có những mặt chưa thực sự lành mạnh…

Trong giai đoạn hội nhập, với bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Bình Dương đang thực hiện Đề án Xây dựng thành phố thông minh, công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người phải đối diện với nhiều thách thức, sự gia tăng xung đột giữa nhiều yếu tố, giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại. Nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Dương, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương từ phát triển văn hóa, trong thời gian tới Bình Dương sẽ triển khai thực hiện những giải pháp cụ thể. Trong đó, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của việc xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao; triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại Chương trình hành động số 88-CTHĐ/TU ngày 12- 9-2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XI nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 8-6-2020 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

Với người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, hội nghị văn hóa toàn quốc 2021 là dịp để nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong hàng chục năm qua. Nhạc sĩ Võ Đông Điền, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, cho biết: “Bản thân tôi và những người hoạt động văn hóa - văn nghệ mong muốn hội nghị lần này sẽ khơi dậy được khát vọng của toàn dân tộc, mở ra bước ngoặt mới trong vấn đề chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Ông Nguyễn Khoa Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: “Hy vọng vàtin tưởng rằng, sau hội nghịvăn hóa toàn quốc lần này, các quan điểm chỉđạo của Đảng, Nhànước, các ýkiến tâm huyết của các nhà khoa học, đại biểu sẽđược thểchếhóa bằng các giải pháp phù hợp, hiệu quảđể xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đểvăn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội”.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021 được tổ chức sau 75 năm kể từ hội nghị lần thứ nhất (năm 1946) do Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức. Hội nghị lần này có 600 đại biểu tham dự tại hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) gồm: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ngành; văn nghệ sĩ và đại diện lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội... Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành và có thể mở rộng đến tận các xã, phường, thị trấn.

MINH HIẾU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261244
      [news_title] => Bảo tàng tỉnh: Tiếp tục quan tâm công tác bảo tồn di tích, di sản văn hóa
      [newcate_code1] => van-hoa-van-nghe
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-08 08:11:07
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 08:08:01
      [news_picture] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261219
      [news_title] => Nhạc Quốc ca sẽ không còn bị tắt tiếng ở trận đấu của tuyển Việt Nam
      [newcate_code1] => van-hoa-van-nghe
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-07 16:32:46
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-07 16:32:26
      [news_picture] => 1638869546.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261198
      [news_title] => Phát động Hội thi Nét đẹp tuổi thơ - Búp bê xinh ngoan tỉnh Bình Dương năm 2022
      [newcate_code1] => van-hoa-van-nghe
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-07 08:39:56
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-07 08:39:21
      [news_picture] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261195
      [news_title] => Hội thi “Nét đẹp cán bộ Đoàn” huyện Bàu Bàng năm 2021: Nguyễn Thu Hiền - Đặng Văn Sơn đoạt giải nhất
      [newcate_code1] => van-hoa-van-nghe
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-07 08:39:56
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-07 08:38:08
      [news_picture] => 
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261194
      [news_title] => Hát vang tiếng hát từ trái tim
      [newcate_code1] => van-hoa-van-nghe
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-07 08:39:56
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-07 08:37:01
      [news_picture] => 1638841020.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261172
      [news_title] => Bác sỹ điều trị COVID-19 ra sách để đóng góp cho Quỹ phòng, chống dịch
      [newcate_code1] => van-hoa-van-nghe
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-07 06:36:47
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-07 06:29:23
      [news_picture] => 1638833363.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261085
      [news_title] => Lần đầu tiên nhan sắc Việt đăng quang Miss Grand International
      [newcate_code1] => van-hoa-van-nghe
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2021-12-05 01:23:01
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-05 12:22:40
      [news_picture] => 1638681760.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261045
      [news_title] => Hội thi Tiếng hát thanh niên công nhân huyện Bàu Bàng: 24 thí sinh tham gia
      [newcate_code1] => van-hoa-van-nghe
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-04 10:57:42
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-04 10:57:36
      [news_picture] => 
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 260400
      [news_title] => 600 đại biểu, văn nghệ sỹ dự 'Hội nghị Diên Hồng' của ngành văn hóa
      [newcate_code1] => van-hoa-van-nghe
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-11-24 06:26:54
      [news_createdate] => 2021-11-24 06:19:43
      [news_picture] => 1637709583.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 260378
      [news_title] => Nhiều đề xuất quảng bá và phát triển ngôi trường 120 năm tuổi
      [newcate_code1] => van-hoa-van-nghe
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-11-23 15:29:21
      [news_createdate] => 2021-11-23 15:29:14
      [news_picture] => 1637656154.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 260377
      [news_title] => Công bố Bảo vật Quốc gia “Bộ Dụng cụ dệt gỗ Phú Chánh” và Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia
      [newcate_code1] => van-hoa-van-nghe
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2021-11-23 15:07:41
      [news_createdate] => 2021-11-23 15:07:34
      [news_picture] => 1637654852.jpg
    )

)
Quay lên trên