Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung: Học tập theo Bác là học suốt đời

Cập nhật: 01-07-2014 | 17:10:00

 Thời gian qua, việc tổ chức thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Kết quả đã thể hiện khá rõ trong nhận thức và hành động. Về nhận thức, nhiều cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã thấy rõ hơn vai trò to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sự cần thiết phải quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, mà trọng tâm là việc “làm theo”. Về hành động, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên, gắn với nhiệm vụ, chức trách của từng tổ chức, cá nhân. Năm 2012, các cấp, các ngành đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tốt. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông trong tỉnh đã tăng cường, chú trọng, biểu dương và phát hiện kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu “làm theo Bác”. Qua đó, tạo nhiều chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng và cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN.  

 Các đại biểu dự hội nghị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh xem sách báo viết về cuộc đời và sự nghiệp của Bác tại buổi lễ sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị do Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức

Bên cạnh những kết quả đạt được thì còn tồn tại một số hạn chế, thiếu sót trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03. Do vậy, để khắc phục những hạn chế này, tôi đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, nhất là chủ đề học tập năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Tôi đề nghị các cấp ủy cần nhận thức sâu sắc và xác định việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, quan trọng của địa phương, đơn vị, của mỗi CB, ĐV; chỉ đạo chặt chẽ việc học tập chủ đề năm 2013 gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ của chi bộ với công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; tiếp tục rà soát việc xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu. Mỗi CB, ĐV phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực sự là một tấm gương về phẩm chất, đạo đức, lối sống. Song song đó, tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, biểu dương các tấm gương điển hình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung cho rằng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cả một quá trình liên tục, phải tác động thấm sâu để chuyển biến thành hành động cụ thể. Bài học rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng được Bác nêu ra rất giản dị nhưng thấm thía và vô cùng sâu sắc. Người nói: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Vì vậy, chúng ta học Bác như thế nào? Học Bác là học suốt đời, học hàng ngày, thiết thực. Học Bác là việc làm tự giác của mỗi người, mỗi tổ chức, chứ không ai có thể làm thay được. Nói đi đôi với làm. Học để làm theo, làm theo rồi lại học, lại bổ sung, thường xuyên, liên tục không phải một lần là xong. Vào lúc này, chúng ta học theo Bác càng phải kiên định, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng thể hiện ở Cương lĩnh, đường lối của Đảng. Học Bác là học về đạo đức cách mạng trong sáng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Học về tư cách người cách mạng, đặc biệt là đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, phê phán những cái xấu, quan liêu, xa dân. Học Bác là học phong cách, lối sống giản dị, khiêm tốn, thanh bạch, gần dân, không quan liêu, quan cách, từ ăn, mặc, ở, đi lại, làm việc, quan hệ với nhân dân… Như vậy, chúng ta học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để giúp cho chúng ta ngày càng hoàn thiện mình hơn.

H.VĂN - Đ.HẬU (ghi)

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên