Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Cập nhật: 12-04-2014 | 00:00:00

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định số 25/2014/NĐ-CP quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao (CNC). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 22-5-2014.

Theo đó, phân công về trách nhiệm cụ thể như sau (trích):

+ Bộ Công an: Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan giúp Chính phủ tổ chức thực hiện và theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng CNC. Tổ chức, chỉ đạo cơ quan chuyên trách trong Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng CNC. Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý hành chính về an ninh, trật tự và phối hợp thanh tra, xử lý vi phạm đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (DN), cá nhân vi phạm pháp luật có sử dụng CNC. Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng CNC; đề xuất việc ký kết các điều ước quốc tế, chủ động ký kết các thỏa thuận quốc tế về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng CNC. Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các biện pháp tổ chức, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng CNC của cơ quan chuyên trách; chủ trì, phối hợp với các Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn chi tiết thi hành các nội dung có liên quan đến phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng CNC.

+ Bộ Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng CNC. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật có sử dụng CNC theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong việc trao đổi thông tin, tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật có sử dụng CNC. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn các DN viễn thông, DN cung cấp dịch vụ internet bố trí mặt bằng, cổng kết nối và các điều kiện kỹ thuật cần thiết để cơ quan chuyên trách triển khai các phương tiện, biện pháp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng CNC; hướng dẫn chi tiết thi hành về trách nhiệm của DN viễn thông, công nghệ thông tin trong việc bảo quản, lưu trữ, cung cấp thông tin, dữ liệu điện tử về người sử dụng dịch vụ CNC phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng CNC; hướng dẫn huy động tiềm lực khoa học công nghệ của các DN viễn thông, công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật để phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng CNC.

+ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn thực hiện việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động tài khoản của tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật để phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng CNC trong hoạt động thanh toán của ngân hàng.

+ Ủy ban Nhân dân các cấp: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan trực thuộc tổ chức thực hiện nghị định này theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền triển khai và đôn đốc thực hiện các chính sách, đường lối, chiến lược, kế hoạch phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng CNC. Cân đối, phân bổ kinh phí địa phương cho công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng CNC.

 NGUYỄN CAO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=297
Quay lên trên