Quân đoàn 4: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Cập nhật: 27-02-2014 | 00:00:00
Hội nghị đã tập trung nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014 và Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; Kết luận về việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua. Hội nghị cũng dành thời gian quán triệt Công ước quốc tế về biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam; Nghị quyết số 806 của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ những nội dung cốt lõi, trọng tâm, những điểm mới của từng chuyên đề, có sự liên hệ sát với tình hình đất nước và quá trình tổ chức thực hiện những vấn đề nêu trên trong quân đoàn, quân đội. THU THẢO - LÊ CẦU
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=278
Quay lên trên