Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Thanh tra năm 2022

Cập nhật: 22-04-2024 | 08:32:13

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1785/UBND-NC ngày 15-4-2024 về việc triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, rà soát về tổ chức bộ máy Thanh tra các sở, ban ngành tỉnh và Thanh tra các huyện, thị, thành phố, bảo đảm về cơ cấu tổ chức, biên chế, nhân lực; củng cố đội ngũ cán bộ thực hiện công tác chuyên môn, công tác quản lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo Luật Thanh tra năm 2022 và các quy định pháp luật có liên quan.

Đối với Thanh tra tỉnh, có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2022 và các quy định pháp luật có liên quan, cùng các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, Thanh tra tỉnh tổng hợp những vướng mắc, phát sinh và kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2022 để báo cáo, tham mưu đề xuất Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh theo quy định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11-1-2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; trong đó, tập trung rà soát, củng cố về tổ chức bộ máy hoạt động của Thanh tra các sở, ban ngành tỉnh theo đúng quy định pháp luật. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc phát sinh thì các đơn vị, cơ quan, địa phương phản ánh về Thanh tra tỉnh để được hướng dẫn thực hiện hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

NGUYỄN HẬU - HÀ VINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=349
Quay lên trên