Quy định mới về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Cập nhật: 21-07-2014 | 00:00:00
Ngày 19-5-2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thông tư quy định chi tiết, cụ thể và sát với tình hình sử dụng, quản lý đất đai tại các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện thẩm định và quản lý công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Một số điểm mới đáng chú ý là:

- Thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất: Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có chứng minh nhân dân hoặc chứng minh quân đội nhân dân thì có thể ghi số giấy khai sinh; trường hợp là tổ chức thì cần ghi thêm tên cơ quan ký giấy tờ pháp nhân cho tổ chức đó. Trong trường hợp thửa đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất thì bổ sung thêm vào giấy chứng nhận lần lượt tên của những người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- Mục đích sử dụng đất được ghi thống nhất với sổ địa chính bằng các tên gọi cụ thể, bỏ loại đất “đất cỏ dùng vào chăn nuôi” và bổ sung thêm các loại đất “đất xây dựng cơ sở ngoại giao, đất cụm công nghiệp, đất thương mại - dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sinh hoạt cộng đồng, đất vui chơi giải trí và đất công trình công cộng khác”.

- Xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp: Trường hợp chuyển quyền sử dụng một phần diện tích thửa đất, một phần tài sản gắn liền với đất đã cấp giấy chứng nhận cho người khác thì ghi số thửa cũ và số thửa mới được tách thửa.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5-7-2014 và thay thế các Thông tư: Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT; Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22-10-2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20-5-2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

SỞ TƯ PHÁP BÌNH DƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter