Quy định về đấu giá, chuyển nhượng đối với kho số viễn thông, tên miền internet

Cập nhật: 16-04-2021 | 22:41:22

Ngày 30-3-2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet.

Theo Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg, đối tượng áp dụng là: Doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông, tổ chức được phép sử dụng kho số viễn thông; tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông; tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan tới hoạt động đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền internet.

Về kho số viễn thông được đấu giá quyền sử dụng là các mã, số viễn thông có cấu trúc đặc biệt nằm trong quy hoạch kho số viễn thông và có tiêu chí theo quy định của Quyết định 16/2021/QĐ-TTg. Kho số viễn thông đấu giá quyền sử dụng được xem xét, lựa chọn từ kho số viễn thông chưa phân bổ cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Bộ Thông tin và Truyền thông công bố danh mục kho số viễn thông được đấu giá theo từng thời kỳ căn cứ vào quy hoạch kho số viễn thông và tình hình thực tế của thị trường viễn thông Việt Nam.

Về tên miền internet, không được phép chuyển nhượng tên miền internet đối với: Tên miền được ưu tiên bảo vệ, bao gồm tên miền là tên gọi của các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và tên miền khác liên quan đến lợi ích, an ninh chủ quyền quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định; tên miền internet đang xử lý vi phạm, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại hoặc đang bị tạm ngừng sử dụng.

Tên miền internet được đấu giá, bao gồm: Các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” không dấu cấp 2 dùng riêng có 1 ký tự (là tên miền cấp 2 dưới “.vn” được lập nên từ 1 ký tự trong số 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh và 10 số tự nhiên từ 0 - 9); các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” không dấu cấp 2 dùng riêng có 2 ký tự (là tên miền cấp 2 dưới “.vn” được lập nên từ 2 ký tự trong số 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh và 10 số tự nhiên từ 0 - 9).

Bên cạnh đó, Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg cũng quy định về việc chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet và trách nhiệm của các bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng, các quy định về điều kiện được tham gia đấu giá mã, số viễn thông...

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-6-2021 và thay thế Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 1-7-2014 của Thủ tướng Chính phủ.

SỞ TƯ PHÁP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter