Quy định về thực hiện kiểm tra phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình và khu dân cư

Cập nhật: 09-12-2023 | 06:21:47

 (tiếp theo)

Đối với khu dân cư: Khu dân cư là nơi sinh sống của cá nhân, hộ gia đình được bố trí trên phạm vi thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và đơn vị dân cư tương đương (gọi chung là thôn). Một thôn được xác định là một khu dân cư thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy (PC&CC).

Điều kiện về PC&CC phải đúng theo quy định tại Điều 6 nghị định 136/2020/NĐ - CP được quy định, như sau:

+ Phải có nội quy về PC&CC, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PC&CC hoặc theo quy định của Bộ Công an.

+ Phải có hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, giải pháp chống cháy lan, phương tiện PC&CC bảo đảm số lượng và chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PC&CC hoặc theo quy định của Bộ Công an.

+ Phải có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Phải có lực lượng dân phòng được huấn luyện nghiệp vụ PC&CC và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

+ Và phải được Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

Về thủ tục kiểm tra PC&CC giữa khu dân cư và hộ gia đình là giống nhau, được quy định tại khoản 5 Điều 16 nghị định 136/2020/NĐ-CP như sau:

Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra phải thông báo trước 3 ngày làm việc cho đối tượng kiểm tra về thời gian, nội dung và thành phần đoàn kiểm tra.

Khi tổ chức kiểm tra về an toàn PC&CC đối với cơ sở do cấp dưới quản lý thì phải thông báo cho cấp quản lý cơ sở đó biết.

Trường hợp cần thiết thì yêu cầu cấp quản lý cơ sở đó tham gia đoàn kiểm tra, cung cấp tài liệu và tình hình liên quan đến công tác PC&CC của cơ sở được kiểm tra. Kết quả kiểm tra được thông báo cho cấp quản lý cơ sở biết.

Cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra quy định tại các điểm c, d và điểm đ khoản 3 điều này khi thực hiện kiểm tra đột xuất phải thông báo rõ lý do kiểm tra cho đối tượng được kiểm tra. Cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân khi thực hiện công tác kiểm tra đột xuất phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan trực tiếp quản lý.

Đối tượng được kiểm tra phải chuẩn bị đầy đủ các nội dung kiểm tra an toàn về PC&CC đã được thông báo và bố trí người có thẩm quyền, trách nhiệm để làm việc với cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra.

Tuy nhiên, đối với thủ tục kiểm tra cơ sở kinh doanh phục vụ PC&CC thì:

Cơ quan, người có thẩm quyền khi thực hiện kiểm tra đột xuất phải thông báo rõ lý do kiểm tra cho đối tượng được kiểm tra. Cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân khi thực hiện công tác kiểm tra đột xuất phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan trực tiếp quản lý.

Đối tượng được kiểm tra phải chuẩn bị đầy đủ các nội dung kiểm tra điều kiện đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ PC&CC đã được thông báo và bố trí người có thẩm quyền, trách nhiệm để làm việc với cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra.

Việc kiểm tra định kỳ, đột xuất của cơ quan, người có thẩm quyền phải được lập thành biên bản (mẫu số PC 10). Trường hợp đối tượng kiểm tra không ký biên bản thì phải có xác nhận của hai người làm chứng hoặc chính quyền địa phương.

HỘI LUẬT GIA TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên