Quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2023 và năm 2024

Cập nhật: 12-04-2024 | 22:47:17

Ngày 4-4-2024, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 06/2024/ TT-BCT quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2023 và năm 2024 (gọi tắt là Thông tư 06).

Theo đó, Thông tư 06 quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt khi nhập khẩu vào Việt Nam năm 2023 và năm 2024. Đối tượng áp dụng là các thương nhân nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Hàng hóa và lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2023 và năm 2024 quy định như sau:

+ Mã số hàng hóa và tổng lượng hạn ngạch thuế quan mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 05/2024/NĐ- CP ngày 24-1-2024 của Chính phủ biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2023- 2024 (sau đây gọi là Nghị định số 05/2024/NĐ-CP).

+ Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2023 theo quy định tại khoản 1 điều này được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 2-6-2023 đến hết ngày 31-12-2023.

+ Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2024 theo quy định tại khoản 1 điều này được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 1-1-2024 đến hết ngày 31-12-2024.

Áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa quy định tại Điều 2 Thông tư này theo quy định tại Nghị định số 05/2024/ NĐ-CP. Đối với mặt hàng lá thuốc lá khô, thương nhân được Bộ Công thương cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15- 5-2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15-6-2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP; số lượng nhập khẩu được trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công thương cấp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-5-2024 đến hết ngày 31-12-2024.

SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH DƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=638
Quay lên trên