Sẽ tiếp tục miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trong 10 năm tới

Cập nhật: 20-04-2010 | 00:00:00

Chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thực hiện trong nhiều năm qua đã góp phần giảm bớt khó khăn, cải thiện dần mức sống, gián tiếp hỗ trợ nông dân có thêm vốn tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp. Phát huy hiệu quả của chính sách, Bộ Tài chính đang chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thực hiện từ năm 2011 đến hết năm 2020.

Người được hưởng chính sách miễn giảm này vẫn là những hộ gia đình, cá nhân được giao khoán đất ổn định để sản xuất nông nghiệp.

Miễn, giảm thuế SDĐ nông nghiệp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân đầu tư máy móc hiện đại vào sản xuất

4 đối tượng được miễn thuế

Theo dự thảo này, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp trong hạn mức của các đối tượng sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp (kể cả đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển quyền sử dụng đất);

b) Hộ gia đình, cá nhân là xã viên Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nhận đất giao khoán ổn định của doanh nghiệp, Hợp tác xã để sản xuất nông nghiệp;

c) Hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên, lâm trường viên nhận đất giao khoán ổn định của Nông trường, Lâm trường để sản xuất nông nghiệp;

d) Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp ruộng đất của mình để thành lập Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật Hợp tác xã.

Đặc biệt, đối với hộ nghèo, hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp ở các xã đặc biệt khó khăn sẽ được miễn thuế trên toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

Giảm 50% thuế đối với các trường hợp khác

Dự thảo Nghị quyết nêu rõ, giảm 50% số thuế ghi thu hàng năm đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp của các đối tượng không thuộc diện được miễn thuế nói trên và diện tích đất sản xuất nông nghiệp vượt hạn mức.

Theo dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết này, các trường hợp được giảm 50% thuế sử dụng đất nông nghiệp gồm:

1. Các tổ chức kinh tế; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang và các đơn vị hành chính, sự nghiệp đang quản lý sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp (kể cả diện tích đất sản xuất nông nghiệp của các tổ chức đang quản lý nhưng giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp).

2. Hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai nhưng có đất do được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đất khai hoang phục hóa để sản xuất nông nghiệp.

3. Hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao đất; hộ gia đình, cá nhân là xã viên Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nhận đất giao khoán ổn định của doanh nghiệp, Hợp tác xã; hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên, lâm trường viên nhận đất giao khoán ổn định của Nông trường, Lâm trường để sản xuất nông nghiệp và hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp khác có diện tích đất sản xuất nông nghiệp vượt hạn mức.

Cơ quan chủ trì soạn thảo - Bộ Tài chính cho biết, việc tiếp tục miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trong 10 năm tới có ý nghĩa rất quan trọng đối với nông dân, gián tiếp hỗ trợ họ có thêm vốn tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống, từng bước nâng cao thu nhập, dần xóa bỏ khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn. Đồng thời, chính sách này cũng sẽ khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất nông nghiệp; góp phần hạn chế tình trạng chuyển đổi đất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

(THEO CHINHPHU.VN)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên