Sửa đổi quy định giá bán lẻ điện sinh hoạt với sinh viên, người lao động thuê nhà

Cập nhật: 05-05-2023 | 09:45:25

Ngày 21-4-2023, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư 09/2023/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29-5-2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện và Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12-9-2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT (sau đây gọi tắt là Thông tư 09).

Theo đó, Thông tư 09 sửa đổi điểm c khoản 4 Điều 10 như sau:

Trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê nhà không phải là một hộ gia đình).

- Đối với trường hợp bên thuê nhà có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, thường trú (xác định theo thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện) thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà).

- Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện; cứ 4 (bốn) người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, cụ thể: 1 (một) người được tính là 1/4 định mức, 2 (hai) người được tính là 1/2 định mức, 3 (ba) người được tính là 3/4 định mức, 4 (bốn) người được tính là 1 định mức.

Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thông báo cho bên bán điện để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện.

Bên bán điện được phép yêu cầu bên mua điện cung cấp thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện để làm căn cứ xác định số người tính số định mức khi tính toán hóa đơn tiền điện”.

Thông tư 09 có hiệu lực kể từ ngày 15-6-2023.

SỞ TƯ PHÁP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên