Tân Uyên: Phát động thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014

Cập nhật: 25-03-2014 | 00:00:00

Để phát huy kết quả của phong trào thi đua năm 2013 và khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2014, huyện Tân Uyên đã phát động thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2014. Theo đó, huyện tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung Kết luận số 83-KL/TW ngày 30-8-2010 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; tìm hiểu, nghiên cứu và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về mục đích, ý nghĩa và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay.

Huyện Tân Uyên còn tổ chức phát động sâu rộng phong trào thi đua thực hiện “Văn hóa giao thông”, “An toàn giao thông”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”... trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, địa phương, doanh nghiệp để phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích cao trong học tập, sản xuất, kinh doanh, xây dựng đời sống văn hóa, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, phòng, chống tội phạm, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, huyện Tân Uyên còn triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá của địa phương theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà.

Ngoài ra, huyện sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất lượng trong phong trào thi đua; kiên quyết chống bệnh thành tích, khen thưởng tràn lan. Quan tâm công tác khen thưởng cho những người lao động, người trực tiếp sản xuất, cán bộ, công chức chuyên môn. Bảo đảm tính tiêu biểu, nêu gương, giáo dục, thuyết phục có sức lan tỏa trong cộng đồng.

TRƯỜNG UY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=340
Quay lên trên