Tăng cường giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cập nhật: 06-12-2023 | 22:15:02

Đây là một trong những yêu cầu được Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh chỉ đạo, quán triệt tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” diễn ra hôm qua (6-12).

Lan tỏa thông tin tích cực, chính thống

Tại hội nghị, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhìn nhận, qua 5 năm thực Nghị quyết số 35-NQ/ TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh đã triển khai đồng bộ; đổi mới phương thức nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội. Tỉnh đã xây dựng lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, cập nhật nhanh, chính xác thông tin chính thống. Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy; chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện đăng tải, chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống kịp thời đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 Các tập thể có thành tích tốt trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW được tuyên dương tại hội nghị

Một trong những điểm nổi bật là các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động, phong trào thi đua yêu nước, lựa chọn đơn vị làm điểm để vừa triển khai, vừa rút kinh nghiệm; chỉ đạo tổ chức quán triệt nội dung nghị quyết bằng nhiều hình thức. Đặc biệt, nội dung Nghị quyết 35- NQ/TW đã được đưa vào diễn đàn sinh hoạt chi bộ, trở thành nội dung sinh hoạt hàng năm đối với các chi bộ Đảng trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh đề nghị các cấp, các sở, ngành, huyện, thị, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh đã đề ra, nhất là làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo bầu không khí sôi nổi, phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội…

Thời gian qua, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 các cấp kịp thời cung cấp thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm; vận động cán bộ, đảng viên, đội ngũ báo cáo viên đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội; phát huy vai trò của cán bộ cơ sở, mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội để nắm, hiểu về tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, từ đó có những chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ đúng lúc, kịp thời. Công tác xử lý, tham mưu xử lý thông tin xấu độc, người đăng thông tin xấu độc tiếp tục được chú trọng, kiểm soát kịp thời, xử lý hiệu quả.

Bà Trương Thị Bích Hạnh đã ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, nhất là công tác cảnh báo, phòng ngừa, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh, các địa phương đã có nhiều tham luận làm rõ những ưu điểm, kết quả đạt được; chỉ ra những mặt hạn chế, bất cập, nguyên nhân và những kinh nghiệm rút ra; qua đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, đề xuất, các giải pháp, hình thức phù hợp để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Bà Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết thời gian qua, Tỉnh đoàn quán triệt tốt các nội dung Nghị quyết số 35-NQ/ TW của Bộ Chính trị trong đoàn viên thanh niên, công nhân lao động. Tỉnh đoàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều hình thức phù hợp trong tình hình mới; luôn giữ vai trò chủ đạo tuyên truyền lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, công nhân lao động.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Tân Uyên, cho biết Ban Chỉ đạo 35 TP.Tân Uyên đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo bầu không khí sôi nổi, phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Đề xuất các giải pháp

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đề nghị cần nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm các hoạt động phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Trong đó, tập trung vào hoàn thiện mô hình quản lý nhà nước trên không gian mạng phù hợp với tình hình mới và thể chế chính trị; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh thông tin, an ninh mạng, nhất là các tin giả, xấu độc.

 Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen 10 tập thể, 13 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” giai đoạn 2018-2023…

Bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Bí thư Thành ủy Thuận An, đề nghị cần giao trách nhiệm cụ thể và cần sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ trong việc quản lý thông tin xấu độc; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử phạt nghiêm khắc các hành vi thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Cùng với đó là khuyến khích xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cơ quan, đơn vị để dần hình thành “miễn dịch tâm lý” đối với tin đồn trong nhân dân bằng một nền tảng tri thức đủ sức đề kháng với mọi loại tin đồn độc hại, thất thiệt, sai sự thật.

Việc làm tốt công tác đấu tranh, phòng chống quan điểm sai trái, thù địch sẽ góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Do vậy, các cơ quan quản lý nhà nước cần đẩy mạnh việc xây dựng, triển khai và hoàn thiện cơ sở dữ liệu điện tử để quản lý thông tin và người sử dụng trên internet.

Các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần cung cấp thông tin chính thống một cách đầy đủ, toàn diện, kịp thời cho người dân; đồng thời tăng cường tuyên truyền pháp luật, cảnh báo các hành vi vi phạm pháp luật; chỉ rõ những thủ đoạn, nội dung thông tin giả mạo, tính chất nguy hại đối với cá nhân và xã hội. Qua đó, giúp người dân am hiểu pháp luật, tránh những hành vi vi phạm cũng như nhận diện các thủ đoạn, nội dung thông tin giả mạo, biết tự sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống, “miễn dịch” với những thông tin giả mạo làm nhiễu loạn môi trường xã hội.

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên