Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh thanh niên

Cập nhật: 30-10-2010 | 00:00:00
Thực hiện Nghị quyết 25/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên (TN) trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa” đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động TN đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Qua 2 năm triển khai nghị quyết, nhiều đề án, chương trình do tổ chức Đoàn tham mưu đã được lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, đáp ứng được nhu cầu chính đáng của TN. Khi Đảng vào cuộcNghị quyết 25/NQ-TW đi vào thực tiễn đã phát huy hiệu quả tích cực, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TN. Thể hiện rõ nhất là ở sự quan tâm, lắng nghe, tạo điều kiện của các cấp bộ Đảng tạo điều kiện thuận lợi cho TN tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi, nâng cao nhận thức và tư tưởng, ngày càng trưởng thành hơn. Với sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động của tổ chức Đoàn được mở rộng về tính chất, quy mô có chiều sâu và trọng tâm. Cụ thể qua việc hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “đã được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của TN. Công tác bố trí cán bộ trẻ có tài năng đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng, phù hợp được các cấp ủy Đảng quan tâm thực hiện. Với phương châm “Trẻ hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt” đang từng bước được các địa phương, đơn vị triển khai biểu hiện cụ thể qua công tác quy hoạch cán bộ theo hướng nâng cao tỷ lệ cán bộ trẻ trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý. Tỷ lệ cán bộ Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện, thị và tương đương đạt 67,6 %, cán bộ Đoàn cấp xã, phường, thị trấn đạt 70% trong độ tuổi thanh niên. Các cấp, các ngành thường xuyên làm công tác tham mưu xây dựng chương trình đào tạo cán bộ và đào tạo lãnh đạo, bồi dưỡng chuyên môn cho nguồn nhân lực trẻ, bố trí đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực vào những vị trí lãnh đạo quan trọng; đồng thời tăng cường điều động cán bộ về cơ sở để cọ xát thực tế và trưởng thành, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng cơ sở nòng cốt.Với sự tham mưu của Đoàn TN, UBND tỉnh đã thông qua nhiều chương trình, đề án tạo được dấu ấn lớn trong công tác TN như đề án phổ cập tin học, phổ biến pháp luật, giúp đỡ các hộ TN thuộc diện nghèo giảm và thoát nghèo, đoàn kết tập hợp TNCN, thành lập đội TNXP tham gia giữ gìn, bảo vệ môi trường, đưa vào phục vụ Trung tâm hoạt động TN, Trung tâm giới thiệu việc làm TN...Tổ chức TN ngày càng lớn mạnhDưới sự hỗ trợ của Đảng, tổ chức Đoàn ngày càng thể hiện được vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong công tác TN. Đoàn tham gia tạo môi trường cho TN học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho TN nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện. Thông qua các nguồn học bỗng đã động viên TN tích cực học tập, lao động, sáng tạo, phổ biến kiến thức tin học, pháp luật, các mô hình làm kinh tế gia đình, giúp TN vay vốn với tổng số tiền hơn 49 tỷ đồng cho 2.400 ĐVTN. Tổ chức Đoàn tạo nhiều kênh thông tin hỗ trợ tìm việc làm cho TN, nâng cao nhận thức cho TN và xã hội về học nghề, lập nghiệp, tư vấn hỗ trợ TN khởi sự doanh nghiệp, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về học nghề, tạo việc làm cho TN... Tính đến tháng 8-2010, toàn tỉnh có 85.848 đoàn viên, 162.300 hội viên, tỷ lệ tập hợp TN đạt là 56%, tỷ lệ đoàn viên được kết nạp Đảng chiếm tỷ lệ 30% so với tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu trong năm. Đó còn là những mô hình TN tham gia bắt cướp góp phần mang lại bình yên cho cuộc sống, phối hợp với Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và các huyện, thị tham gia đứng chốt điều phối giao thông, chống rãi đinh, vá xe lưu động miễn phí, sơ cấp cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông... Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Khoa Hải, cho biết: “Nghị quyết 25/NQ-TW được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở thật sự tạo động lực cho công tác TN ngày càng phát triển. Thông qua các hoạt động này, khơi gợi trong TN tính năng động, sáng tạo, phát huy sức trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng mang lại nhiều lợi ích thiết thực được dư luận xã hội ghi nhận và đánh giá cao”.Mặc dù hiệu quả của nghị quyết 25/NQ-TW là vậy, nhưng vẫn còn một số nơi việc triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết vẫn chưa đồng bộ, còn thiếu sự chỉ đạo, phân công cán bộ theo dõi tham mưu thực hiện, do đó đã tạo nên những cản trở trong công tác phát triển TN. Thiết nghĩ, hạn chế này cần được sớm khắc phục để vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được khẳng định để công tác TN ngày càng phát triển toàn diện hơn. MAI ANH
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=365
Quay lên trên