Tăng cường tiềm lực bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Cập nhật: 29-05-2013 | 00:00:00
 Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược hàng đầu của đất nước. Vì vậy, những năm qua, Bình Dương đã đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững bảo đảm gắn chặt với bảo vệ Tổ quốc, mà quốc phòng - an ninh (QP-AN) là nhiệm vụ luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể, lực lượng quân sự - công an có nhiều đổi mới sáng tạo để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả... Những năm qua, tỉnh Bình Dương luôn chútrọng nâng cao chất lượng bồi dưỡng, phổ biến, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang (LLVT) vànhân dân đối với nhiệm vụxây dựng vàbảo vệTổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Việc kết hợp phát triển kinh tế- xã hội với tăng cường QP-AN vàđối ngoại trên địa bàn tỉnh ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Nền quốc phòng toàn dân (QPTD) được xây dựng toàn diện; tiềm lực, lực lượng vàthếtrận QPTD gắn với thếtrận an ninh nhân dân được tăng cường. Khu vực phòng thủ tỉnh được xây dựng theo chiều sâu ngày càng vững chắc. Việc xây dựng, điều chỉnh lực lượng, phương án tác chiến, bố trí thế trận phòng thủ có sự phát triển phù hợp với đặc điểm tình hình. Cụ thể, 10 năm qua tỉnh, huyện tiến hành diễn tập khu vực phòng thủ đúng kế hoạch. Qua đó, đã nâng cao nhận thức vận hành cơ chế 02 và Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị được các cấp triển khai đồng bộ, nghiêm túc và thông suốt ở mọi cấp, mọi ngành. Về xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ đã được thể hiện bằng kế hoạch và đã từng bước triển khai xây dựng một số công trình của thành phần thế trận quân sự khu vực phòng thủ, mà căn cứ hậu cần - kỹ thuật và sở chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng là một điển hình.  

Sĩ quan quân đội các cấp tham quan bến vượt sông căn cứ hậu cần - kỹ thuật

Sĩ quan quân đội các cấp tham quan bến vượt sông căn cứ hậu cần - kỹ thuậtCông tác chăm lo xây dựng các LLVT được quan tâm thực hiện chặt chẽ, chất lượng tổng hợp, trình độvàkhảnăng sẵn sàng chiến đấu, tấn công trấn áp tội phạm có những chuyển biến tích cực, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ địa bàn, làm nòng cốt trong thực hiện phong trào giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế- xã hội của tỉnh phát triển đúng định hướng. Riêng LLVT tỉnh đã có bước phát triển vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về nhiệm vụchính trịcủa LLVT, nhiệm vụcủa đơn vị, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng ý chí và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Cùng với việc xây dựng lực lượng thường trực bảo đảm về biên chế, được quản lý, giáo dục, huấn luyện bảo đảm về nội dung, phương pháp sát nhiệm vụQS-QP địa phương; lực lượng dự bị động viên phù hợp, đúng pháp lệnh, chất lượng nguồn ngày càng cao, hàng năm được bổ sung đảng viên từ nguồn quân nhân xuất ngũ về địa phương 3 đến 8%, tăng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 8,94%, riêng sĩ quan 56,7%. Với phương châm xây dựng theo hướng “Vững mạnh - Rộng khắp”, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) được xây dựng theo đúng luật định, với phương châm tổ chức chặt chẽ, vững mạnh, rộng khắp, có số lượng hợp lý, đạt 0,85% so với dân số. Công tác quản lý, giáo dục, tổ chức huấn luyện, chỉ đạo hoạt động chặt chẽ, nề nếp, độ tin cậy về chính trị cao, tỷ lệ đảng viên trong dân quân chiếm 15,29%, tăng 9,57% so năm 2003. Thực hiện kế hoạch xây dựng Ban CHQS cấp xã vững mạnh toàn diện được bảo đảm bằng các đề án xây dựng lực lượng DQTV giai đoạn 2011- 2015, đề án xây dựng lực lượng dân quân thường trực cấp huyện, xã, đề án đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên nghiệp quân sựcấp cơ sở… nổi bật đến năm 2012, Bình Dương là địa phương hoàn thành vượt thời gian thực hiện chủ trương xây dựng trụ sở làm việc cho 91/91 Ban CHQS cấp xã của Quân khu, với kinh phí đầu tư gần 200 tỷ đồng. Đây chính là yếu tố để xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụđược giao. Hiện nay, tình hình tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định. Đặc biệt, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vấn đề an ninh nông thôn, thiên tai, dịch bệnh có những diễn biến khó lường, đã và đang tác động trực tiếp đến công tác QP-AN của địa phương. Thực tiễn QP-AN trên địa bàn cũng đặt ra những vấn đề mới phải tập trung giải quyết. Tình hình đó đòi hỏi các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) và Nghị định 152 của Chính phủ với nhiều giải pháp đồng bộ, bảo đảm có chiều sâu để nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là nhiệm vụ của toàn dân. Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo chấn chỉnh tổ chức biên chế các lực lượng theo quy định của Quân khu, bảo đảm tính hợp lý, đồng bộ, cân đối giữa các lực lượng. Trong đó, chú trọng xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu cho các đơn vị, địa phương theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tổ chức diễn tập sát thực tế, đối tượng và địa bàn; nâng cao trình độ làm chủ vũ khí trang bị, gắn với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy... Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới phong trào Thi đua Quyết thắng, hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo ra nhiều điểm sáng, nét mới, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh. Đại tá TRẦN NGỌC NINH
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên