THANH ÂM CUỘC SỐNG: Làng gốm Lái Thiêu - nơi lưu giữ dấu ấn thời gian

Cập nhật ngày: 06-12-2023 | 20:02:26

0:00 0:00

Trong suốt hàng thiên niên kỷ, gốm sứ đã không chỉ đánh dấu những sự kiện quan trọng trong lịch sử, mà còn góp phần làm thăng hoa văn hóa của Việt Nam. Và trong những đóng góp đó không thể không kể đến làng gốm Lái Thiêu...

Quay lên trên