THÔNG TIN QUẢNG CÁO

Bảng giá quảng cáo năm 2022

 

I. BÁO IN

* Ghi chú: Giá trang tuyên truyền bằng giá trang quảng cáo.

II. BÁO ĐIỆN TỬ

1. Phiên bản máy tính

a. Banner trang chủ 

> Xem sơ đồ vị trí

b. Banner trang chuyên mục 

> Xem sơ đồ vị trí

c. Bài viết

2. Phiên bản điện thoại

> Xem sơ đồ vị trí

III. QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH

1.Sản xuất - Quảng cáo video clip trên báo điện tử

a. Chi phí sản xuất video clip

b. Chi phí quảng cáo video clip trên báo điện tử

2.Chi phí thực hiện chương trình truyền hình trực tuyến (lưu động)

* Ghi chú: Trong trường hợp ghi hình ở địa bàn phức tạp, vùng sâu, vùng xa sẽ có khảo sát và thỏa thuận các chi phí phát sinh trước khi ký hợp đồng thực hiện.

IV. CHẾ ĐỘ KHUYẾN MẠI VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN

- Bảng giá đã bao gồm VAT.

- Nội dung quảng cáo của khách hàng (bài viết, banner, hình ảnh…) phải được Ban Biên tập Báo Bình Dương duyệt trước khi đăng.

- Đăng nội dung quảng cáo của khách hàng sẽ được thực hiện khi đã làm hợp đồng và chuyển tiền (chuyển khoản/tiền mặt).

- Đăng 10 kỳ trên Báo in, khuyến mại 1 kỳ.

- Đăng 10 tháng trên Báo điện tử khuyến mại 1 tháng.

* Ghi chú: Khuyến mại thời gian đăng quảng cáo, không quy ra tiền

Bảng báo giá này được áp dụng kể từ ngày 01-8-2019, tất cả các bảng giá trước đây không còn giá trị.

Bình Dương, ngày 01 tháng 01 năm 2022

TM. BAN BIÊN TẬP

Phó Tổng Biên tập

(Đã ký)

Huỳnh Minh Dân

DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên