THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Cập nhật: 15-06-2014 | 11:35:40
- Quyết định 03/2013/QĐ-TTg ngày 14-1- 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 51/2011/QĐ- TTg ngày 12-9-2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. - Quyết định 04/2013/QĐ-TTg ngày 14-1- 2013 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. - Quyết định 06/2013/QĐ-TTg ngày 24-1- 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG - Quyết định 02/2013/QĐ-UBND ngày 5-1-2013 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy chế ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà Nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. - Quyết định 03/2013/QĐ-UBND ngày 21-1-2013 của UBND tỉnh Bình Dương điều chỉnh Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 7-5-2012 của UBND tỉnh.
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter