Tiếp tục đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ

Cập nhật: 19-09-2023 | 08:48:29

(BDO) Sáng 19-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 9 tháng năm 2023 nhằm đánh giá tình hình, kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Lợi phát biểu khai mạc hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI; đại diện các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. 


Toàn cảnh hội nghịĐồng chí Nguyễn Hoàng Thao phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh: Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Là dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những thành quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới để từ đó đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ nay đến cuối nhiệm kỳ và trước mắt là đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2023…


Các đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Hoàng Thao, Võ Văn Minh chủ trì hội nghị

Phát biểu đánh giá khái quát kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao nhấn mạnh: Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tốt các công việc theo chương trình, kế hoạch hàng năm. Chủ động, linh hoạt, chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề đột xuất phát sinh. 

Nhìn chung, tình hình kinh tế của tỉnh ổn định, các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đạt kết quả tốt. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, đó là kinh tế từng bước phục hồi sau đại dịch Covid - 19, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại, bình quân giai đoạn 2020 - 2023 đạt 5,7% (Nghị quyết là 8,5 - 8,7%); tỷ trọng ngành dịch vụ còn thấp so với mục tiêu (ước năm 2023 đạt 23,83%; Nghị quyết là đạt 28%) và tiềm năng phát triển của tỉnh. 


Các đại biểu tham dự hội nghị

Để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đề ra cả nhiệm kỳ, Tỉnh ủy Bình Dương đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay cho đến hết nhiệm kỳ. Trong đó, về phát triển kinh tế, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm kinh tế tăng trưởng ổn định, bền vững, tăng tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế trong 2 năm 2024 - 2025 đạt từ 9 - 10%/năm. Quan tâm đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi mô hình công nghiệp 4.0; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; thực hiện giải pháp tăng nội lực cho doanh nghiệp trong nước.

Tập trung hoàn thiện công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa theo hướng hiện đại, hiệu quả cao gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới nâng cao; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Phát triển đô thị theo hướng toàn diện, bền vững, xanh, sạch, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm kết nối vùng; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công hàng năm đạt trên 95%; xã hội hóa phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, sự nghiệp văn hóa, giáo dục mà khu vực ngoài công lập làm được và làm tốt. 

Đầu tư xây dựng Khu liên hợp văn hóa - thể dục - thể thao - y tế - giáo dục mang tầm vóc quốc gia và quốc tế; phát triển vùng khoa học - công nghệ, thành phố thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo. Huy động các nguồn lực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra tình hình phức tạp, bị động, bất ngờ. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và UBND các cấp. Triển khai hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, giải quyết dịch vụ công trực tuyến toàn trình liên thông, chính quyền số đóng vai trò chủ lực, dẫn dắt kinh tế số và xã hội số phát triển. 

Về công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành (kế hoạch - đầu tư, tài chính, công thương, xây dựng, văn hóa - thể thao và du lịch, giáo dục - đào tạo…), địa phương đã phát biểu tham luận làm rõ những kết quả đạt được trên một số lĩnh vực, đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của nhiệm kỳ cũng như trong thời gian tới.


Đồng chí Nguyễn Văn Lợi phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lợi cho rằng, những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua là sự kế thừa, phát huy những thành tựu của nhiều nhiệm kỳ trước, đã được tạo nên từ một quá trình nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, liên tục của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. 

Kết quả này là rất quan trọng, có ý nghĩa động viên, khích lệ, cổ vũ rất lớn, làm nền tảng, động lực để chúng ta tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự báo tình hình trong những năm tới tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến quá trình phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, Tỉnh ủy thống nhất chưa điều chỉnh mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Thay vào đó sẽ điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để thích ứng phù hợp với tình hình mới. Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội đã đề ra, tạo ra những động lực mới cho sự phát triển trong những nhiệm kỳ tiếp theo.Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số vấn đề có tính chủ trương, định hướng lớn cho nửa nhiệm kỳ còn lại. Theo đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm kinh tế tăng trưởng ổn định, bền vững, chuyển dịch cơ cấu đúng định hướng, tăng dần tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ vào tăng trưởng kinh tế, hạn chế phụ thuộc quá nhiều vào công nghiệp. 

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế trong 2 năm 2024 - 2025 đạt từ 9 - 10%/năm để bù đắp cho suy giảm kinh tế ở những năm đầu nhiệm kỳ. Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật để tạo ra động lực, dư địa phát triển cho giai đoạn tiếp theo. Trọng tâm là đầu tư phát triển đa dạng các hình thức giao thông đường thủy, đường bộ và đường sắt đồng bộ, hiện đại, liên kết vùng. 

Đầu tư thỏa đáng cho các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Tiếp tục giữ vững tình hình an ninh, trật tự, nhất là an ninh công nhân, an ninh kinh tế, an ninh đô thị và phòng, chống cháy nổ. 


Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương tặng hoa, quà tri ân các đồng chí thôi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chú trọng công tác tư tưởng chính trị, tính nêu gương của người đứng đầu. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh: Từ những kết quả, thành tựu đã đạt được và những kinh nghiệm đã tích lũy, rút ra được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tin tưởng rằng sau hội nghị này, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ, góp phần xây dựng Bình Dương phát triển bền vững, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, thông minh, nghĩa tình và là nơi đáng sống.

Trí Dũng - Quốc Chiến

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên