Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Công tác dân vận góp phần phát triển bền vững đất nước

Cập nhật: 12-01-2010 | 00:00:00

Tổng Bí thư nói: Công tác dân vận có trách nhiệm rất lớn đến sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010 do Ban Dân vận TƯ tổ chức tại Hà Nội ngày 11-1, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá: “Công tác dân vận đã thực sự góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước”.

 

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá công tác dân vận đã có những đổi mới và tiến bộ. Hệ thống dân vận tiếp tục được kiện toàn, nâng cao chất lượng tham mưu, đã chú trọng hướng về cơ sở, gần dân và sát dân hơn. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị về công tác vận động quần chúng có sự chuyển biến rõ rệt.

 

Ban Dân vận Trung ương đã chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước có các chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp, giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đề ra; theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đổi mới, kiện toàn tổ chức, cán bộ dân vận...

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng chỉ rõ những yếu kém trong thực hiện công tác dân vận như: Công tác tham mưu còn hạn chế, nội dung phương thức tập hợp, vận động quần chúng còn theo nếp cũ, chưa thực sự hấp dẫn. Không ít nơi, cán bộ chưa nhạy bén, còn nặng về hình thức, hoạt động hành chính nên chưa kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân hoặc những vấn đề bức xúc nảy sinh trong quần chúng để phản ánh và đề xuất kịp thời với Đảng và Nhà nước các chủ trương, chính sách phù hợp nhằm giải quyết lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; chưa chủ động nghiên cứu và dự báo tình hình có thể nảy sinh.

 

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở không ít nơi còn nặng tính hình thức, hiệu quả thấp. Một số cấp ủy đảng chưa thực sự quan tâm đầy đủ sâu sát đến công tác dân vận, chưa cử được những cán bộ có phẩm chất, trình độ năng lực làm công tác vận động quần chúng…

 

Đề cập đến nhiệm vụ công tác dân vận năm 2010, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là năm đất nước có nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng; năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, là năm Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng, năm thứ tư thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; năm có nhiều thời cơ mới nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức.

 

Công tác dân vận của Đảng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả, làm chuyển biến sâu sắc hơn nữa trong toàn bộ hệ thống chính trị, nhất là công tác nắm tình hình diễn biến tư tưởng của quần chúng nhân dân và công tác tập hợp, vận động quần chúng; cần tăng cường công tác dân vận của chính quyền, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thiết thực vào việc giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

 

Tổng Bí thư nêu thêm một số gợi ý. Trước hết, phải nhận thức sâu sắc, nhiệm vụ to lớn, bao trùm nhất công tác dân vận của Đảng hiện nay là tập hợp, động viên mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị, tích cực tham gia vào việc xây dựng, phát triển đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Tổ chức thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong thời kỳ mới, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của dân vận, mặt trận, các đoàn thể và các hội quần chúng, nhất là khối dân vận xã phường, thị trấn, ban công tác mặt trận, chi đoàn chi hội trong công tác vận động quần chúng. Hệ thống làm công tác dân vận thực hiện tốt công tác dân tộc, công tác tôn giáo; tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân đối với các cấp chính quyền nhà nước.

 

Nắm vững quan điểm công tác vận động quần chúng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, quán triệt tư tưởng “dân là gốc”, đặc biệt chăm lo củng cố tăng cường mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác dân vận của Đảng có trách nhiệm rất lớn đến sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

 

(Theo TTXVN)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=279
Quay lên trên