Tổng Bí thư và Phu nhân đi thăm và chúc Tết của Lào

Cập nhật: 14-04-2014 | 00:00:00

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone và Phu nhân dự Lễ buộc chỉ cổ tay chúc phúc. (Ảnh : Trí Dũng/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và chúc Tết Bunpimay lãnh đạo và nhân dân Lào từ ngày 12 đến 13-4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone và Phu nhân; nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước Khamtai Siphandone và Phu nhân cùng các vị lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào, Lãnh đạo và nhân dân các tỉnh Champasak và Attapeu đã nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Trong thời gian ở thăm Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân đã đến thăm, chúc Tết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone và Phu nhân tại tỉnh Attapeu; thăm và chúc tết nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước Khamtai Siphandone tại tỉnh Champasak; gặp gỡ và dự Lễ đón Năm mới với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Attapeu, tỉnh Champasak.

Tổng Bí thư cũng gặp gỡ cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại các tỉnh Nam Lào; gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Nam Lào; thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa của tỉnh Attapeu và tỉnh Champasak.

Tại các cuộc gặp gỡ và tiếp xúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng sang thăm và tham dự Tết cổ truyền Bunpimay cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào và Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân tỉnh Champasak, tỉnh Attapeu; chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, nhất là nhân dân tỉnh Attapeu và tỉnh Champasak đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm, thân tình và chu đáo.

Tổng Bí thư đã chuyển đến các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nói chung, đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Attapeu và tỉnh Champasak nói riêng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Tết Cổ truyền Bunpimay; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên các lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em nói chung và Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Attapeu và tỉnh Champasak nói riêng đạt được sau ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách tiếp tục giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đề ra, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mỗi nước; bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sự giúp đỡ to lớn, quý báu trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Tổng Bí thư khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Việt Nam cũng sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc.

Cũng nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông báo với Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào và Lãnh đạo địa phương đoàn đến thăm về tình hình Việt Nam gần đây.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone; nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước Khamtai Siphandone đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, coi đây là một sự kiện có ý nghĩa rất đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước Lào-Việt Nam, thể hiện sinh động mối quan hệ đặc biệt, gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Các nhà lãnh đạo Lào đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra.

Các nhà lãnh đạo Lào cũng bày tỏ vui mừng và tự hào về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam ngày càng phát triển, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho sự ổn định và phát triển của mỗi nước; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào từ trước đến nay; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Các vị lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào và Lãnh đạo các địa phương cũng đã thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một số nét khái quát về tình hình Lào nói chung, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Champasak và tỉnh Attapeu nói riêng, cũng như quan hệ hợp tác của tỉnh Champasak, tỉnh Attapeu với các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Trong các cuộc gặp gỡ cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Lào, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào và các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Nam Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của cơ quan đại diện của Việt Nam tại Lào đã góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào và mong rằng Tổng Lãnh sự quán tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng giúp các địa phương của hai nước tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác phát triển kinh tế, giúp đỡ lẫn nhau và quan tâm hơn nữa đến cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại các tỉnh Nam Lào.

Tổng Bí thư cũng đã biểu dương cộng đồng người Việt Nam tại các tỉnh Nam Lào đã có nhiều thành tích, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào cũng như tăng cường mối quan hệ Việt Nam –Lào và mong muốn bà con tiếp tục hội nhập, chấp hành tốt pháp luật của Lào, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và có những hoạt động thiết thực hướng về quê hương đất nước.

Tổng Bí thư biểu dương các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Nam Lào đã khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ điều kiện thuận lợi để triển khai có hiệu quả các dự án, đi đôi với việc làm tốt công tác an sinh xã hội và mong rằng các doanh nghiệp trong quá trình triển khai các dự án cần nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước Lào và Việt Nam cũng như phong tục, tập quán, văn hóa của địa phương nơi triển khai dự án và triển khai các dự án đảm bảo đúng tiến độ chất lượng theo yêu cầu đề ra, góp phần mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân các tỉnh Nam Lào./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=282
Quay lên trên