TP.Tân Uyên: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị

Cập nhật: 01-11-2023 | 12:02:27

(BDO) Để xây dựng và phát triển đô thị ngày càng văn minh, hiện đại, hướng đến đô thị thông minh, TP.Tân Uyên chú trọng công tác nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý

Ban Thường vụ Thành ủy Tân Uyên đã ban hành Chương trình đột phá số 03-CTr/TU ngày 22-6-2020 để xây dựng TP.Tân Uyên đạt đô thị loại II trước năm 2025 và phát triển theo hướng đô thị thông minh. Trong đó, Thành ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm là quy hoạch đất đai, đô thị, quản lý trật tự xây dựng; đồng thời ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 4-1-2021 để lãnh đạo thực hiện quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, UBND TP.Tân Uyên đã ban hành các kế hoạch thực hiện từng năm về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn. Thực hiện các kế hoạch này, việc vi phạm trật tự xây dựng có chiều hướng giảm theo từng năm. Cụ thể, năm 2020 thành phố xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng 232 công trình; năm 2021 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng 145 công trình (giảm 37,5% so với năm 2020); năm 2022 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng 131 công trình (giảm 9,65% so với năm 2021).TP.Tân Uyên chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị góp phần phát triển đô thị ngày càng văn minh, hiện đại hướng tới xây dựng phát triển thành phố thông minh. Trong ảnh: Đô thị TP.Tân Uyên

Ông Đoàn Hồng Tươi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Tân Uyên, cho biết UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 18-1-2021 ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Từ đó, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường thực hiện công tác phối hợp, quản lý trật tự xây dựng theo đúng trách nhiệm, thẩm quyền, tăng cường công tác ra quân, kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn. Hàng tháng, Phòng Quản lý đô thị ban hành kế hoạch kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng và bố trí cán bộ tham gia phối hợp; UBND các xã, phường tổ chức kế hoạch ra quân lập lại trật tự đô thị hàng tuần phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tham gia.

Ông Đoàn Hồng Tươi cho biết thêm, thực hiện Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 30-12-2022 của UBND tỉnh, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 9-5-2023 về quy định phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Thực hiện chỉ đạo công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, UBND TP.Tân Uyên đã ban hành Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 18-1-2021 chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị và UBND các xã, phường thực hiện kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn theo trách nhiệm quy định và phối hợp lập biên bản xử lý các công trình vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức theo dõi việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trên cơ sở đó, Phòng Quản lý đô thị đã phối hợp với UBND các xã, phường kiểm tra và xử lý các công trình vi phạm hành chính về trật tự xây dựng. Cụ thể, từ năm 2020-2022 thành phố đã kiểm tra 5.002 công trình, kết quả phát hiện sai phạm và xử lý 508 trường hợp. Thành phố đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 508 trường hợp, đạt tỷ lệ 100%.

Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Tân Uyên lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai thực hiện cơ bản bảo đảm theo kế hoạch đề ra. Diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc, khang trang hơn, sạch đẹp hơn, mang đậm nét đặc trưng của một đô thị xanh - thông minh; quy hoạch, phát triển đô thị được thực hiện một cách khoa học tạo sự kết nối hài hòa giữa các vùng; công tác quản lý đất đai, tình hình trật tự xây dựng ngày càng đi vào đi vào nề nếp; nguồn lực đất đai được phát huy ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thương mại - dịch vụ được ưu tiên phát triển nhằm đáp ứng tốt nhu cầu, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm người lãnh đạo

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng ở một số nơi trên địa bàn TP.Tân Uyên vẫn còn hạn chế, còn xảy ra tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng sai phép… Nguyên nhân là do tốc độ phát triển công nghiệp, đô thị mạnh trong thời gian qua đã làm tăng áp lực về công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng. Nhất là trong giai đoạn 2015-2020, tốc độ gia tăng dân số cơ học trên địa bàn cao dẫn đến nhu cầu xây dựng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn rất lớn.


Khu dân cư - Thương mại Uyên Hưng

Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng kịp so với nhu cầu thực tế. Công tác theo dõi, kiểm tra, xử lý ngay từ đầu các vi phạm ở cơ sở ở một số nơi vẫn chưa thực hiện kịp thời.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý về trật tự xây dựng, trong thời gian tới TP.Tân Uyên tiếp tục chỉ đạo nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện, đồng bộ đối với công tác chỉnh trang đô thị; công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị. Thành phố cũng tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp thanh tra xây dựng trong việc kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch được duyệt; kiên quyết xử lý buộc trả lại hiện trạng ban đầu, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28-1-2022 của Chính phủ. 

Đồng thời, thành phố tập trung xử lý các trường hợp vi phạm trước đây bảo đảm theo quy định, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực xây dựng.

Song song đó, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, xây dựng thông qua nhiều hình thức, nội dung phong phú đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Ông Đoàn Hồng Tươi cho biết thành phố tiếp tục chú trọng thực hiện cải cách, công khai minh bạch thủ tục hành chính một cửa liên thông lĩnh vực xây dựng để làm cho thủ tục hành chính rõ hơn, dễ thực hiện hơn. Xây dựng, hoàn thiện các quy trình thủ tục khoa học, hiệu quả, rút ngắn thời gian giải quyết để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4… Đặc biệt, thành phố xem xét xử lý trách nhiệm đối với chủ tịch UBND các xã, phường theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 5-6-2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 4-1-2021 của Thành ủy Tân Uyên về tăng cường công tác chỉnh trang và quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn TP.Tân Uyên.

Trên địa bàn TP.Tân Uyên hiện có 99 khu - điểm nhà ở tự phát. Thời gian qua, UBND thành phố đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để không tiếp tục phát sinh cũng như để cải tạo chỉnh trang các khu - điểm nhà ở tự phát trên địa bàn. UBND TP.Tân Uyên đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường, UBND các xã, phường rà soát quy hoạch, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật các khu - điểm nhà ở tự phát. Thành phố đã làm việc với các chủ đầu tư hướng dẫn, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập hồ sơ chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật, thực hiện thí điểm ở khu nhà ở tự phát Tân Hiệp và khu nhà ở tự phát Tân Phước Khánh.

PHƯƠNG LÊ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên