Triển khai thực hiện Nghị quyết phê duyệt Đề án Trung tâm Dữ liệu quốc gia của Chính phủ

Cập nhật: 18-05-2024 | 10:32:48

UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP về phê duyệt Đề án Trung tâm Dữ liệu quốc gia của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các cơ quan ban ngành phát huy vai trò để thực hiện tốt chủ trương phát triển, xây dựng Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số, bảo đảm quốc phòng, an ninh.


Công an các địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền nội dung của Luật Căn cước, vận động hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng “VNeID” giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến

Trung tâm Dữ liệu quốc gia là trung tâm dữ liệu do Chính phủ xây dựng, quản lý, khai thác và vận hành; tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, điều phối dữ liệu của các cơ quan Nhà nước. Dữ liệu tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia là nền tảng cốt lõi cung cấp các dịch vụ liên quan đến dữ liệu, hỗ trợ hoạch định chính sách, kiến tạo phát triển, xây dựng Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ có liên quan theo nghị quyết trên. Trong đó, tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền UBND theo quy định hiện hành. Chủ động nghiên cứu và kịp thời tham mưu, triển khai các nhiệm vụ công việc theo thẩm quyền, nhất là các nhiệm vụ đang triển khai thực hiện về đề án phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 của Chính phủ (Đề án 06) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đang chủ trì, hoặc phối hợp thực hiện.

Song song đó, các cơ quan như: Công an, Văn phòng UBND, Sở Thông tin và Truyền thông có vai trò là cơ quan thường trực chuyển đổi số và Đề án 06 của tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh triển thực hiện Nghị quyết số 175/ NQ-CP trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghị quyết trên bảo đảm yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan…

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=386
Quay lên trên