Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bình Dương: Khẳng định độ tin cậy qua kết quả tham gia thử nghiệm thành thạo

Cập nhật: 04-07-2013 | 00:00:00
Phòng thử nghiệm Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bình Dương (PTN) vừa tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo (TNTT) về “Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước thải” do VINALAB tổ chức và được đánh giá tất cả các chỉ tiêu tham gia của PTN đều đạt yêu cầu và độ chính xác cao do có hệ số Z-score là thấp, cụ thể như: chỉ tiêu BOD là ıZı = 1,19; các chỉ tiêu Tổng Nittơ; Tổng Phospho; COD; N-NH4+; TSS có ıZı < 1 (hệ số Z-score để đánh giá mức độ chính xác của kết quả phân tích so với kết quả chuẩn và dùng so sánh liên phòng thử nghiệm với nhau: 0 ≤ ıZı ≤ 2 kết quả tốt và đạt yêu cầu; 2< ıZı <3 kết quả chấp nhận, nhưng cảnh báo; 3 ≤ ıZı kết quả lạc).

   Cán bộ trung tâm đang tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo “Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước thải”

PTN được công nhận và duy trì phù hợp theo các chuẩn mực của ISO/IEC 17025 từ năm 2001 với mã số Vilas 084. Với phương châm hoạt động là “Chính xác - Kịp thời - Trung thực”, những năm qua, PTN đã tham gia rất nhiều chương trình TNTT do Hiệp hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB), Trung tâm Quan trắc Quốc gia (CEM),… tổ chức. Qua đó, để PTN đánh giá kiểm tra lại trình độ kỹ thuật, năng lực phân tích mẫu, mức độ chính xác của kết quả phân tích so với các chuẩn mực cho phép từ đó có hướng khắc phục, cải tiến và hoàn thiện hơn.

Có thể khẳng định, kỹ thuật và năng lực phân tích của PTN ngày càng ổn định hơn, chất lượng phân tích được nâng lên và có độ chính xác cao. Trong thời gian tới, PTN sẽ duy trì tốt sự ổn định, tiếp tục cải tiến kỹ thuật và tăng cường tham gia các chương trình TNTT khác để thường xuyên kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng phân tích nhằm cung cấp các kết quả có độ tin cậy cao phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

TNTT là một trong những hoạt động quan trọng để bảo đảm phòng thử nghiệm luôn thực hiện tốt các hoạt động thử nghiệm cũng như cung cấp các kết quả thử nghiệm có độ chính xác cao cho khách hàng. Việc tham gia các chương trình TNTT là quy định bắt buộc theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 và chính sách về thử nghiệm thành thạo của Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) đối với các PTN đã được công nhận trong hệ thống Vilas.

H.A

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter