Trung ương Đảng thảo luận văn kiện và công tác nhân sự Đại hội XI

Cập nhật: 22-03-2010 | 00:00:00

 

Dự kiến thông qua 4 dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng

 

Theo chương trình Hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận và thông qua 4 dự thảo văn kiện: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

 

Việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011 – 2020, xây dựng Báo cáo chính trị là những nội dung thuộc đường lối chính trị của Đảng với yêu cầu cốt lõi là xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản của cách mạng nước ta trong cả một thời kỳ dài và trong từng giai đoạn nhất định.

 

Toàn cảnh hội nghị (ảnh: Chinhphu.vn)

 

 Các văn kiện trình Hội nghị lần này là những văn kiện đã được bổ sung, chỉnh sửa trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của Trung ương, của các đồng chí nguyên lãnh đạo của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ, của cán bộ chủ chốt các tỉnh ủy, thành ủy…

 

Nhiều nội dung văn kiện đã được nhất trí cao, song cũng còn một số ý kiến cần được Hội nghị lần này nghiên cứu, thảo luận để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh.

 

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11 vừa qua, các đại biểu đã thảo luận và biểu thị sự thống nhất cao về sự cần thiết phải nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, về những vấn đề cần nghiên cứu và những quan điểm chỉ đạo quá trình nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

 

“Tại hội nghị lần này, chúng ta sẽ đi sâu thảo luận Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa X và xem xét, quyết nghị những nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, để lấy ý kiến đại hội các cấp trước khi trình Đại hội XI của Đảng”, Tổng Bí thư phát biểu trước các Ủy viên Trung ương.

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị, trong quá trình nghiên cứu, thảo luận vấn đề này, các đại biểu phải quán triệt và vận dụng đúng đắn các quan điểm chỉ đạo, kiên định các nguyên tắc cơ bản về Đảng và xây dựng Đảng trên cơ sở Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; chỉ bổ sung, sửa đổi những gì đã được thực tiễn chứng minh là đúng đắn, cần thiết và phổ  biến; phát huy dân chủ, trí tuệ trong thảo luận, bảo đảm sự sự thống nhất cao trong toàn Đảng về những nội dung bổ sung, sửa đổi.

 

“Bổ sung, sửa đổi Điều lệ phải làm cho Đảng ta ngày càng phát triển vững mạnh thêm, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới”, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu.

 

Thảo luận phương hướng công tác nhân sự

 

Bên cạnh thảo luận và thông qua các văn kiện, Hội nghị này còn tập trung vào 2 nhóm nội dung lớn là thảo luận phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và quyết định về số lượng, định hướng phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

 

Theo Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, vấn đề đặt ra phải từ yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, từ thực tế tình hình đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị, đặc biệt là phải xác định yêu cầu về xây dựng Ban Chấp hành Trung ương đủ phẩm chất, năng lực, tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, sự đoàn kết thống nhất của Đảng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, phát triển, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

 

Với tinh thần đó, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị các đại biểu cần tập trung phân tích, làm rõ các nội dung về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, độ tuổi… để qua đó xây dựng được phương hướng công tác nhân sự phù hợp, làm cơ sở để lựa chọn và bầu những đồng chí tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

 

Hội nghị sẽ diễn ra từ 22 đến 29-3-2010.

 

(Theo Chinhphu.vn)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 305951
      [news_title] => Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Học viện Ngoại giao Bangladesh
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-09-22 16:30:45
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-09-22 16:30:18
      [news_picture] => 1695375017.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 305934
      [news_title] => Đại hội Chi hội nhà báo Báo Bình Dương nhiệm kỳ 2023-2025
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2023-09-22 14:10:05
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-09-22 14:09:26
      [news_picture] => 1695366565.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 305933
      [news_title] => Việt Nam-Tonga ký kết thông cáo chung về thiết lập Quan hệ Ngoại giao
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-09-22 14:16:55
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-09-22 14:09:20
      [news_picture] => 1695366559.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 305916
      [news_title] => Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2023 - 2028
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2023-09-22 10:00:03
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-09-22 09:59:49
      [news_picture] => 1695352708.jpeg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 305888
      [news_title] => Quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Bangladesh là hằng số bất biến
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-09-22 06:42:37
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-09-22 06:36:36
      [news_picture] => 1695339395.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 305887
      [news_title] => Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-09-22 06:33:30
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-09-22 06:33:15
      [news_picture] => 1695339194.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 305875
      [news_title] => TP.Thuận An: Đẩy mạnh hoạt động phong trào thanh thiếu nhi trường học
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-09-21 18:53:15
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-09-21 17:52:44
      [news_picture] => 1695293562.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 305868
      [news_title] => Chính phủ lấy ý kiến về dự thảo rà soát văn bản quy phạm pháp luật
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-09-21 16:29:06
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-09-21 16:23:46
      [news_picture] => 1695288226.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 4170
      [news_title] => Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Bùi Văn Thạch: Doanh nghiệp và người trồng điều sẽ được quan tâm hơn
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2010-03-20 00:00:00
      [news_createdate] => 2010-03-20 00:00:00
      [news_picture] => 332.1404023885.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 4130
      [news_title] => Dầu Tiếng - Dĩ An: Tổ chức triển khai chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2010
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => theo-guong-bac
      [news_publicdate] => 2010-03-19 00:00:00
      [news_createdate] => 2010-03-19 00:00:00
      [news_picture] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 4085
      [news_title] => Nhiều địa phương, cơ quan triển khai học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2010
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => theo-guong-bac
      [news_publicdate] => 2010-03-18 00:00:00
      [news_createdate] => 2010-03-18 00:00:00
      [news_picture] => 
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên