“Tự soi, tự sửa” góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh

Cập nhật: 29-05-2024 | 06:59:57

“Tự soi, tự sửa” đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên. Qua đó, góp phần nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chỉ đạo sát sao, kịp thời

Để triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa”, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Bắc Tân Uyên đã ban hành Kế hoạch số 64-KH/HU ngày 4-3-2022, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”. Trong năm 2024, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, BTV Huyện ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện mô hình “Tự soi, tự sửa’’ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện.

Nhờ “Tự soi, tự sửa”, Hội LHPN huyện Bắc Tân Uyên ngày càng có nhiều mô hình mới phù hợp với chị em phụ nữ. Trong ảnh: Hội LHPN xã Tân Thành triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội

Mục đích thực hiện mô hình nhằm giúp cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay; nâng cao vai trò, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và người đứng đầu; tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mỗi đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu. “Tự soi, tự sửa” trong việc chấp hành thực hiện các nguyên tắc cơ bản của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, sự đoàn kết, thống nhất trong chi, đảng bộ cơ quan, đơn vị; đổi mới phương pháp, tác phong công tác; cụ thể hóa nội dung, tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, chức trách và nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Theo đó, việc triển khai thực hiện sinh hoạt chủ đề “Tự soi, tự sửa” diễn ra bài bản, nghiêm túc được sự đồng tình cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân; qua đó đánh giá thực chất sinh hoạt chi bộ, năng lực, trình độ của người đứng đầu, chất lượng đảng viên. Từ đó, cấp ủy, địa phương có kế hoạch để xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Việc tổ chức các buổi sinh hoạt chủ đề khá thiết thực, hiệu quả góp phần đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt. Mỗi cán bộ, đảng viên tự soi lại vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Ông Võ Văn Tính, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Tân Uyên: “Tự soi, tự sửa” nhằm khắc phục tình trạng tự phê bình và phê bình, sửa chữa sai lầm khuyết điểm mang tính hình thức, chiếu lệ; các biểu hiện thiếu tự giác và thiếu trung thực, bao che, nể nang trong sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên. Đồng thời, “tự soi, tự sửa” nhằm tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu các sai phạm, khuyết điểm; góp phần giải quyết kịp thời những bức xúc, hạn chế, yếu kém, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Điển hình, Hội LHPN huyện Bắc Tân Uyên đã thực hiện “Tự soi, tự sửa” trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Qua đó, tạo được sự lan tỏa trong cán bộ, hội viên và phụ nữ, làm xuất hiện nhiều mô hình điển hình, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác.

Bà Phan Thị Ngọc Lợi, Chủ tịch Hội LHPN huyện Bắc Tân Uyên, cho biết ngay sau khi BTV Huyện ủy Bắc Tân Uyên ban hành Kế hoạch số 64-KH/HU về tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”, Hội LHPN huyện kịp thời triển khai tổ chức thực hiện, coi đây là giải pháp tích cực để tổ chức hội từ huyện đến cơ sở không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, ngày càng đáp ứng tâm tư nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp hội viên phụ nữ; đồng thời góp phần phát huy vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Cụ thể, qua thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ “tự soi” từng cán bộ hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở đã nêu cao ý thức, trách nhiệm nghiêm túc đánh giá ưu khuyết điểm cho tập thể, cá nhân người đứng đầu và bản thân từng cán bộ hội trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Hội LHPN từ huyện đến cơ sở thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ hội trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao; tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của tổ chức hội chuyển biến tốt, ngày càng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với việc “tự sửa”, cán bộ, hội viên chú trọng “tự soi” đánh giá thẳng thắn những ưu, khuyết điểm đề ra giải pháp cụ thể cho từng vấn đề được chỉ rõ làm cơ sở xây dựng tổ chức hội mạnh từ cơ sở, tạo nền móng vững chắc cho công tác hội và phong trào phụ nữ tại địa phương.

Sinh hoạt chủ đề “Tự soi, tự sửa”, mỗi cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm, tự soi lại mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự sửa chữa. “Tự soi, tự sửa” là việc làm của cá nhân, của chính mình; đó là việc đấu tranh quyết liệt với cái tôi của bản thân. Soi đúng thì sẽ sáng hơn, sửa đúng thì sẽ đẹp hơn…

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=430
Quay lên trên