Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Nguyễn Thanh Liêm: “Cuộc vận động đã đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân...”

Cập nhật: 17-12-2010 | 00:00:00

 Cuộc vận động (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong Đảng và trong cả hệ thống chính trị, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, (CB, ĐV) CNVC-LĐ và các tầng lớp nhân dân tham gia. Nhận định về kết quả đạt được sau 4 năm thực hiện CVĐ này, ông Nguyễn Thanh Liêm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phó ban Chỉ đạo CVĐ cho biết:

- CVĐ đã thu hút đông đảo CB, ĐV, CNVC-LĐ và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia một cách cụ thể, thiết thực. Bước đầu là học tập, đến nay việc làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên hàng ngày của nhiều CB, ĐV, CNVC-LĐ ở nhiều cơ quan, đơn vị. Các chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác đã tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức của CB, ĐV, CNVC-LĐ, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, thu hút được sự đồng tình, ủng hộ, tự giác tham gia của đông đảo CB, ĐV, CNVC-LĐ và các tầng lớp nhân dân, kể cả chức sắc tôn giáo.

Kết quả CVĐ đã tạo được bước chuyển biến, nâng cao ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống của đa số CB, ĐV,  CNVC-LĐ biểu hiện qua các hành động tự giác hàng ngày, trong các mối quan hệ với gia đình, công việc, tập thể và cộng đồng, góp phần khắc phục một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CB, ĐV. Các cấp ủy Đảng đã quan tâm đến việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, sai phạm; tinh thần tự phê bình, nhận khuyết điểm, phấn đấu khắc phục các yếu kém, giúp CB, ĐV ngày càng có nhiều tiến bộ hơn.

- Kết quả đạt được từ CVĐ đã rõ, ông có thể cho biết những mặt còn hạn chế trong triển khai thực hiện CVĐ này, thưa ông?

- Kết quả đạt được từ CVĐ là rất lớn, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn mặt hạn chế như việc thành lập và xây dựng quy chế làm việc của  Ban chỉ đạo (BCĐ) CVĐ ở một số chi, Đảng bộ cơ sở còn chậm về mặt thời gian so với yêu cầu; hoạt động của BCĐ chưa được xuyên suốt trong quá trình triển khai; một số cấp ủy còn thiếu sự đeo bám, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc kịp thời; trong triển khai thực hiện CVĐ, chưa gắn chặt với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở ngành và địa phương. CVĐ mới dừng lại ở CB, ĐV,  công chức, viên chức và cán bộ chủ chốt của đoàn thể, việc tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, nhất là giới chủ doanh nghiệp, lực lượng công nhân và các chức sắc tôn giáo còn hạn chế.

- Để CVĐ tiếp tục đi vào chiều sâu, BCĐ CVĐ cấp tỉnh đã rút ra bài học kinh nghiệm gì cho việc thực hiện CVĐ trong thời gian tới, thưa ông?

- Từ những hạn chế trên, BCĐ CVĐ cấp tỉnh đã rút ra một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện CVĐ thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, sâu rộng đến tất cả các đối tượng; kết hợp tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác với tuyên truyền về những gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, góp phần tạo phong trào và sự lan tỏa của CVĐ trong Đảng và trong xã hội. Bên cạnh đó là nhận thức rõ thực trạng, những mặt hạn chế cần khắc phục, nhất là những hạn chế về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ để xây dựng chương trình hành động của cơ quan, địa phương, đơn vị cho phù hợp... Trong thời gian tới, BCĐ CVĐ cấp tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện CVĐ trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch, hướng dẫn của BCĐ Trung ương về CVĐ.

- Xin cảm ơn ông!

HỒ VĂN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=501
Quay lên trên