Văn bản mới

Cập nhật: 12-05-2014 | 00:00:00
 CHÍNH PHỦ - Nghị định 33/2014/NĐ-CP ngày 26-4-2014 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng. - Nghị định 34/2014/NĐ-CP ngày 29-4-2014 về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Nghị định 35/2014/NĐ-CP ngày 29-4-2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18-4-2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. - Nghị định 36/2014/NĐ-CP ngày 29-4-2014 về việc nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra. - Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 5-5-2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. - Nghị định 38/2014/NĐ-CP ngày 6-5-2014 của Chính phủ về việc quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học. - Nghị định 39/2014/NĐ-CP ngày 7-5-2014 về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Quyết định 31/2014/QĐ-TTg ngày 5-5-2014 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam. BỘ NGÀNH - Thông tư 13/2014/TT-BGDĐT ngày 28-4-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11-11-2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mởngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mởngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp. - Thông tư 02/2014/TT-TTCP ngày 29-4-2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 90/2013/NĐ-CP ngày 8-8-2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. - Thông tư 14/2014/TT-BGDĐT ngày 5-5-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định xét tặng giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học.
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=361
Quay lên trên