Văn bản mới

Cập nhật: 25-04-2015 | 10:06:41

 CHÍNH PHỦ

- Nghị định 36/2015/NĐ-CP ngày 17-4-2015 của Chính phủ về việc quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của hải quan các cấp.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

- Quyết định 12/2015/QĐ-TTg ngày 16-4-2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách.

BỘ NGÀNH

- Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14-4-2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

- Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14-4-2015 của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định.

- Thông tư 02/2015/TT-BKHĐT ngày 16-4-2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc công bố thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

- Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16-4-2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

- Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21-4-2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư 55/2012/ TT-BGDĐT ngày 25-12-2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

- Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 14-4-2015 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về một số vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter