Văn bản mới

Cập nhật: 10-04-2021 | 04:50:52

 I. CHÍNH PHỦ

- Nghị định 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30-3-2021 sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

- Nghị định 42/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31-3-2021 quy định việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy;

- Nghị định 43/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31-3-2021 quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm;

- Nghị định 44/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31-3-2021 hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19;

- Nghị định 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31-3-2021 về thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã;

- Nghị định 46/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31-3-2021 về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Nghị định 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1-4-2021 sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Nghị định 50/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1-4-2021 sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

- Nghị định 51/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1-4-2021 về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

II. ĐỊA PHƯƠNG

- Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Dương ngày 18-3-2021 quy định về mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Dương ngày 18- 3-2021 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47/2015/NQ-HĐND8 ngày 11- 12-2015 của HĐND tỉnh về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 và chính sách bảo lưu đối với các hộ mới thoát nghèo;

- Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 26-3- 2021 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương .

  

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter