Văn bản mới

Cập nhật: 05-05-2023 | 09:41:57

I. CHÍNH PHỦ

- Nghị định 15/2023/NĐ-CP ngày 25-4-2023 của Chính phủ quy định về thí điểm thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

- Nghị định 16/2023/NĐ-CP ngày 25-4-2023 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; sửa đổi quy định tại điểm g khoản 1 Điều 23 Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 1-4-2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

II. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

- Quyết định 10/2023/QĐ-TTg ngày 24-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

III. BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

- Thông tư 04/2023/TT-BGTVT ngày 17-4-2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải ban hành 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về linh kiện, thiết bị của phương tiện giao thông đường sắt.

- Thông tư 08/2023/TT-BYT ngày 14-4-2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

- Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14-4-2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 01/2021/ TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2-2-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

- Thông tư 09/2023/TT-BGDĐT ngày 18-4-2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số.

- Thông tư 09/2023/TT-BCT ngày 21-4-2023 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29-5- 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện và Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12-9- 2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT.

- Thông tư 10/2023/TT-BCT ngày 21- 4-2023 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2020/TT-BCT ngày 9-9-2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên