Văn bản mới

Cập nhật: 31-03-2014 | 00:00:00
 CHÍNH PHỦ -Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24-3-2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -Quyết định 24/2014/QĐ-TTg ngày 24-3-2014 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam. -Quyết định 25/2014/QĐ-TTg ngày 25-3-2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. -Quyết định 26/2014/QĐ-TTg ngày 26-3-2014 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên. BỘ NGÀNH - Thông tư 05/2014/TT-BTTTT ngày 19-3-2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. - Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20-3-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên. - Thông tư 10/2014/TT-NHNN ngày 20-3-2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29-4-2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. - Thông tư 11/2014/TT-BCT ngày 24-3-2014 của Bộ Công thương quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương. - Thông tư 36/2014/TT-BTC ngày 24-3-2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen.
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=383
Quay lên trên