Văn bản pháp luật

Cập nhật: 02-12-2023 | 09:56:06

I. CHÍNH PHỦ

- Nghị định 81/2023/NĐ-CP ngày 27-11-2023 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.

II. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

- Quyết định 28/2023/QĐ-TTg ngày 23-11-2023 của Thủ tướng sửa đổi Quyết định 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

III. THÔNG TƯ BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

- Thông tư 66/2023/TT-BCA ngày 17- 11-2023 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi Thông tư 55/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú; Thông tư 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư 57/2021/TT-BCA quy định về quy trình đăng ký cư trú.

- Thông tư 12/2023/TT-BXD ngày 20-11-2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên.

- Thông tư 14/2023/TT-NHNN ngày 20-11-2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

- Thông tư 86/2023/TT-BQP ngày 20-11-2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi Thông tư 170/2021/TT-BQP quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng.

- Thông tư 21/2023/TT-BKHCN ngày 21-11-2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

- Thông tư 71/2023/TT-BTC ngày 21-11-2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ Thông 56/2011/TT-BTC hướng dẫn phương pháp tính toán chỉ tiêu giám sát và tổ chức hoạt động giám sát nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia.

- Thông tư 88/2023/TT-BQP ngày 22-11-2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về màu sắc, cờ hiệu, phù hiệu, tín hiệu của tàu thuyền, máy bay, xe - máy và phương tiện khác do Bộ đội Biên phòng.

- Thông tư 13/2023/TT-BTTTT ngày 23-11-2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy hoạch băng tần 3560-4000 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam.

- Thông tư 14/2023/TT-BTTTT ngày 24-11-2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn hoạt động trong băng tần từ 9 200 MHz đến 9 500 MHz”.

- Thông tư 16/2023/TT-BTTTT ngày 24-11-2023 của do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến” .

- Thông tư 32/2023/TT-BGTVT ngày 28-11-2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải sửa đổi Thông tư 10/2020/ TT-BGTVT quy định việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên