Văn bản pháp luật

Cập nhật: 20-04-2024 | 10:07:29

I. CHÍNH PHỦ

- Nghị định 39/2024/NĐ-CP ngày 16-4-2024 của Chính phủ quy định về biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các danh sách của UNESCO và danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

- Nghị định 40/2024/NĐ-CP ngày 16-4-2024 của Chính phủ hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

- Nghị định 42/2024/NĐ-CP ngày 16-4-2024 của Chính phủ về hoạt động lấn biển.

II. THÔNG TƯ

- Thông tư 09/2024/TT-BGTVT ngày 5-4-2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ.

- Thông tư 04/2024/TT-TTCP ngày 8-4-2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra.

- Thông tư 06/2024/TT-BGDĐT ngày 10-4-2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Quy chế cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT.

- Thông tư 10/2024/TT-BGTVT ngày 10-4-2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải sửa đổi các thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

- Thông tư 03/2024/TT-BYT ngày 16-4-2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành về Danh mục thuốc có ít nhất 3 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp.

III. VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

- Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 1-4-2024 của UBND tỉnh về Ban hành đơn giáquan trắc tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 8-4-2024 của UBND tỉnh Quy định một số chỉ tiêu ước tính chi phí phát triển và các yếu tố khác hình thành doanh thu phát triển của thửa đất, khu đất thực hiện dự án trong xác định giá đất cụ thể theo phương pháp thặng dư trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=525
Quay lên trên