Vì hạnh phúc của nhân dân- Bài 3

Cập nhật: 17-05-2024 | 07:24:52

Bài 3: Ý Đảng hòa quyện với lòng dân

Sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đưa tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Thành quả hôm nay của tỉnh là kết tinh của những tâm huyết, trăn trở, sáng tạo, là quá trình đoàn kết, đồng lòng vì mục tiêu của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân qua nhiều thế hệ.

Chung sức, đồng lòng

Trong những ngày đầu năm 2024, người dân ấp Bến Giảng, xã Phú An, TP.Bến Cát có thêm niềm vui mới khi tuyến đường giao thông nông thôn ĐX075 được khánh thành đưa vào sử dụng. Tuyến được bê tông, có chiều dài 1.600m, chiều rộng 4m; lề đường mỗi bên rộng 1m; tổng kinh phí đầu tư gần 1,3 tỷ đồng, do người dân sinh sống trên địa bàn ấp đóng góp. Chị Nguyễn Thị Dung (ấp Bến Giảng) cho biết: “Tuyến đường ĐX075 xưa vốn là đường đất nhỏ đi lại rất khó khăn, nhất là mỗi khi trời mưa. Do vậy, khi xã có chủ trương xã hội hóa nâng cấp tuyến đường bằng bê tông thì người dân rất đồng tình, sẵn sàng đóng góp để sớm xây dựng tuyến đường này”.

Thành quả phát triển của tỉnh Bình Dương những năm qua là kết quả lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và sự đồng lòng, chung sức của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trong ảnh: Cán bộ và nhân dân xã Thạnh Hội, TP.Tân Uyên hòa chung niềm vui ngày khánh thành cầu Thạnh Hội

Ông Lê Văn Mỵ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phú An, cho biết thời gian qua, cùng với cấp ủy, chính quyền, hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã đã phát huy vai trò trong việc tuyên truyền vận động để người dân nắm bắt được chủ trương của xã trong công tác vận động xã hội hóa nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, gắn với các tiêu chí nông thôn mới (NTM) nâng cao, từng bước xây dựng xã Phú An phát triển đồng bộ và hiện đại. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, những năm qua, xã Phú An đã triển khai đồng bộ các giải pháp, chương trình đầu tư phát triển hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Với sự đầu tư có hiệu quả của các cấp chính quyền cùng sự nỗ lực, quyết tâm của nhân dân trên địa bàn, đến cuối năm 2015, xã Phú An đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Phát huy thành quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú An tiếp tục chung sức đồng lòng thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Đến tháng 8-2022, Phú An được công nhận xã NTM nâng cao. Đây là thành quả từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã quyết tâm, đồng thuận trong thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Tại hội nghị nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, khẳng định thành quả hôm nay của tỉnh là kết tinh của những tâm huyết, trăn trở, sáng tạo; là quá trình đoàn kết, đồng lòng vì mục tiêu chung của cả hệ thống chính trị tỉnh qua nhiều nhiệm kỳ. Tỉnh ủy Bình Dương đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để “ý Đảng hợp lòng dân” trên địa bàn tỉnh Bình Dương với chủ trương “tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; xây dựng tỉnh Bình Dương thành trung tâm công nghiệp phát triển, đô thị thông minh, văn minh, hiện đại…

Trong những năm qua, chương trình xây dựng NTM của tỉnh luôn được cả hệ thống chính trị tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện. Cùng với các nguồn vốn từ ngân sách, nhiều địa phương đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong thực hiện các công trình hạ tầng, góp phần sớm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Hiện 100% xã của tỉnh đã đạt chuẩn NTM. Bình Dương đặt mục tiêu trong năm 2024 hoàn chỉnh hồ sơ huyện đạt chuẩn NTM của 3 huyện Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên trình Hội đồng thẩm định Trung ương công nhận; đồng thời phấn đấu 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, giữ vững, củng cố các tiêu chí trên địa bàn các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao theo bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025; phấn đấu có từ 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành các hạng mục của đề án thí điểm “Làng thông minh” trên địa bàn xã Bạch Đằng, TP.Tân Uyên.

Vì mục tiêu phát triển bền vững

Trong những năm qua, tình hình thế giới, khu vực, trong nước diễn biến phức tạp và khó lường; dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, tính mạng của người dân và phát triển kinh tế - xã hội; suy giảm kinh tế ảnh hưởng đến việc làm, đời sống, an sinh xã hội của nhân dân và công nhân lao động. Trong bối cảnh đó, với ý chí quyết tâm cao và tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được kết quả tích cực. Lĩnh vực văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm đầu tư. Các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đạt kết quả quan trọng. Những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay có nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng nhất là sự nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Dự báo tình hình từ nay đến cuối nhiệm kỳ và những năm tới sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Dương quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025. Trong đó, tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đó là tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời có giải pháp khơi thông và huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng như đường Vành đai 3, Vành đai 4, đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Chơn Thành đoạn qua Bình Dương. Tỉnh cũng sẽ tập trung phát triển vành đai công nghiệp thế hệ mới, phát triển công nghiệp xanh, đô thị thông minh, xây dựng vùng đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển cân bằng giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường.

Với truyền thống đoàn kết, quyết tâm cao được vun bồi qua nhiều thế hệ, tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sẽ thực hiện đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, tiến tới xây dựng Bình Dương trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và thật sự là nơi đáng sống. (còn tiếp).

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=464
Quay lên trên